Камерна система на мозъка

Енцефалит

Вентрикулите са кухини, разположени в мозъка, изпълнени с цереброспинална течност, която осигурява на човешката мозъчна тъкан хранене и премахва метаболитните продукти от нея. Други важни функции на цереброспиналната течност: защита на мозъчната тъкан от механични повреди, поддържане на постоянни стойности на вътречерепното налягане и регулиране на водно-електролитния баланс.

Структурата на вентрикуларната система

Камерната система произвежда и съдържа цереброспинална течност, която циркулира в пространствата, съдържащи ликвор. Мозъкът съдържа странични и средни вентрикули 3 и 4, секреторната активност на жлезистите клетки, съставляващи хороидалния сплит, зависи от това колко цереброспинална течност се произвежда в човек.

Обикновено постоянният обем на цереброспиналната течност в системата е 140-270 ml, около 600-700 ml се произвежда дневно. Диаграмата на вентрикуларната система предполага определена подредба на нейните елементи:

 1. Акведукт Силвиев (канал, свързващ пространствата на вентрикулите 3 и 4).
 2. Дупката на Монро (сдвоена дупка, разположена между вентрикулите - странична и 3).
 3. Отваряне на Magendie (средна апертура на 4-та камера).
 4. Отворът на Lushka (сдвоена апертура, разположена в хороидалния сплит на 4-та камера).

Страничното разположение на страничното и медиалното разположение на 3-та и 4-та камера в мозъка определя структурата на системата, елементите на която при хората са разположени в полукълбите, в диенцефалона и продълговатия мозък, а също и в мозъчните мостове. Вътрешните стени на страничните, 3 и 4 вентрикули, разположени в мозъка, са облицовани с епендима (слой от клетки на невроглията - епендимоцити).

Страничните вентрикули са най-големите в системата, лежат под структурата на corpus callosum, разположени са симетрично спрямо средната равнина, лявата се счита за 1-ва, дясната е 2-ра. Образувани от централната част и клони - рога, които се разклоняват в 3 посоки. Предният рог е насочен към фронталния лоб, задният рог е насочен към тилната област, долният рог е насочен към темпоралната част на главата.

Комуникацията с 3-то вентрикуларно пространство се поддържа чрез отвора на Монро. Третата камера се намира в средната равнина в мозъка, на линия между частите на зрителните хълмове, се отнася до структурата на диенцефалона. Камерната кухина минава между таламуса и хипоталамуса.

Комуникацията с страничните вентрикули в мозъка се поддържа чрез дупките на Монро, комуникацията с 4-та се осигурява от водопровода на Силвия. В 3-та мозъчна камера има 6 стени, образувани от структурите на мозъка. Горната стена е оформена от продължението на меката обвивка, страничните са оформени от границата на зрителните хълмове.

Отпред стените на кухината са представени от стълбовете на свода, разположени под мозолистото тяло в мозъка. Задната стена е представена от шев, минаващ над входа на Силвиевия акведукт. Долната стена лежи в основата на мозъка до структури като пресечната точка на влакната на зрителния нерв и сивата туберкула.

Четвъртият вентрикул се намира в мозъка, простира се от акведукта на Силвия до напречния хребет, разположен в долния ъгъл на ромбоидната ямка, известен също като мозъчната клапа. Цереброспиналната течност изтича от нея в субарахноидалното (под арахноидалното) пространство през сдвоените дупки на Lushka и единичен Magendie.

Според анатомичните данни дъното на 4-та камера в границите на мозъка е с форма на диамант, образувано от стените на продълговатия мозък и медуларния мост. От секцията на клапата отдолу цереброспиналната течност навлиза в гръбначния канал. В горната част на кухината в мозъка се поддържа комуникация с 3-та камера.

Пространството на прозрачната преграда, образувано от нейните листове и разположено между мозолистото тяло и форникса в мозъка, понякога се нарича 5-та камера заради съдържанието на цереброспиналната течност. Цереброспиналната течност навлиза в кухината през дупките на порите в листовете. Обикновено пространството, известно още като кухината на Verge, се затваря до 6 месеца от ембрионалното развитие..

В 15% от случаите тя остава отворена, което според някои данни е свързано с консумацията на алкохол от майката по време на бременността. Отворената кухина Verge в повечето случаи не засяга човешкото здраве, понякога корелира с патологии - шизофрения, диссоциално разстройство на личността, енцефалопатия с травматичен генезис.

Размери на вентрикуларните пространства

Увеличаването на обема на съдържащи алкохол пространства корелира с възрастови промени и хидроцефалия, която придружава много заболявания - невроинфекции (менингит, енцефалит), наранявания на главата, включително раждане, тумори, кисти, локализирани в медулата, патология на мозъчните съдове, вродени малформации на централната нервна система.

Размерът на вентрикуларните кухини на мозъка се влияе от геометричната структура на задната, предната, горната и долната част на черепа. Индексът на напречното сечение до 74,9 показва долихоцефалия (тесноглава). Индекс на индекса в диапазона 75-79,9 означава мезоцефалия (средноглава), индекс от 80 означава брахицефалия (късоглава). Например дължината, ширината и височината на предния рог, простиращ се от страничната камера при хора с различни черепни структури е:

 • Долихоцефалия - около 38,5 мм, 26,3 мм, 15 мм.
 • Мезоцефални - около 34,6 мм, 27,2 мм, 16,1 мм.
 • Брахицефални - около 32,4 мм, 28,1 мм, 17,2 мм.

Обикновено напречните размери (ширина) на 3 вентрикула, които са в мозъка при възрастни под 60-годишна възраст, не надвишават 7 mm, при възрастни над 60-годишна възраст не надвишават 9 mm. Подобен показател при деца не надвишава 5 mm. Според анатомията общият обем на вентрикулите в мозъка е около 30-50 ml.

Характеристики на циркулацията на CSF и нейната функция

Течността, която постоянно циркулира във вентрикулите в мозъка, се нарича цереброспинална течност. Цереброспиналната течност се намира във вентрикуларната система, както и в пространството между мозъчните обвивки - арахноидна и мека. CSF тече прогресивно към малкия мозъчен казан, откъдето се пренасочва към цистерните, разположени в основата на мозъка. Ликьорът се разпространява по каналите по мозъчните извивки и в пространството под арахноидната мембрана.

Течността изпълнява хидростатична функция, запълвайки кухините между мембраните, осигурява стабилността на водно-електролитния баланс в мозъчните тъкани. Цереброспиналната течност носи хранителни вещества, хормони, невротрансмитери, невросекрет, премахва метаболитните крайни продукти от медулата. Според някои съобщения активността на камерната система влияе върху работата на вегетативната част на централната нервна система..

Патологии на вентрикуларната система

Патологиите на вентрикуларната система са свързани с инфекциозни лезии на централната нервна система, туморни и възпалителни процеси, интоксикация, заразяване с паразити и вътремозъчен кръвоизлив. Разширяването на вентрикулите обикновено се свързва с нарушение на изтичането на церебралната течност, което корелира с запушването (запушването) на цереброспиналните течности в мозъка. Основните причини за нарушението на изтичането на цереброспиналната течност:

 1. Възпалителни процеси в тъканите на централната нервна система.
 2. Травматични наранявания в областта на главата.
 3. Мозъчни тумори.
 4. Нарушения в мозъчната кръвоносна система.
 5. Вродени малформации на мозъчните структури.

Разширяване на пространствата, съдържащи алкохол, често се открива при пациенти с шизофрения, биполярни и други психични разстройства. Често състоянието, когато вентрикулите на мозъка са разширени, е свързано с възрастови промени, което означава, че процесът на стареене на мозъчната тъкан засяга вентрикуларната система.

Наблюдава се намаляване на броя на невроните, увеличаване на обема на невроглията, което води до структурни промени, засягащи съдовия сплит. Невродегенеративните и възпалителни процеси на вентрикуларна локализация са придружени от нарушена циркулация на CSF.

Вентрикулит

Вентрикулит - възпаление на стените на мозъчната камера, провокирано от травма в областта на черепа, инфекциозен процес, неврохирургична намеса. Развива се като усложнение на заболяването на ЦНС и значително влошава прогнозата. Инфекциозните агенти проникват във вентрикуларната система по директен начин с механично увреждане на тъканите, също чрез хематогенно или контактно разпространение, например с пробив на фокуса на абсцеса.

Епендиматит

Възпалението на вътрешната обвивка, облицоваща стените на вентрикулите, се нарича епендиматит. Гнойната форма е придружена от натрупване на гноен ексудат в кухините - течност, която се отделя на фона на възпалителния процес от малокалибрени кръвоносни съдове. Болестта се характеризира с десквамация на епендима (вътрешен повърхностен слой) и левкоцитна инфилтрация (накисване) на съседния мозък.

Грануломатозната форма се характеризира с пролиферация (пролиферация) на клетки на родоначалниците на епендима с образуването на грануломи. При серозна форма серозният ексудат се натрупва във вентрикуларните пространства, което е трудно да се разграничи от цереброспиналната течност. Фибринозната форма е придружена от отлагането на фибрин върху повърхността на епендима, който е претърпял некротични промени.

Клиничните прояви включват повишаване на телесната температура (обикновено над 38 ° C), болка в областта на главата, менингеални признаци (скованост на мускулите в шията, симптоми на Kernig и Brudzinski), признаци на увреждане на черепно-мозъчния нерв.

Вътремозъчен кръвоизлив

Рядко се диагностицират кръвоизливи от първичната форма, обикновено свързани с наранявания в областта на черепа. По-често се откриват вторични форми, които са свързани с разкъсване на интрацеребрален хематом с травматичен генезис или образувани в резултат на инсулт.

Кръвоизливът в камерното пространство се придружава от признаци: развитие на кома, нарушение на жизнените функции (сърдечна, дихателна дейност), хипертермия, често хормонален синдром (пароксизмален, многократно повишаване на мускулния тонус в крайниците, което води до появата на изразени рефлекси с защитен характер).

Хидроцефалия

Ако вентрикулите в мозъка са разширени, това означава, че се развива хидроцефален синдром. Хидроцефалията е прекомерно натрупване на цереброспинална течност в черепа. Основният симптом в ранна детска възраст е бързо увеличаване на диаметъра на черепа, което е придружено от подуване, понякога пулсация на фонтанелата, разминаване на черепните конци.

При възрастни пациенти има признаци: болка в областта на главата, гадене, придружено от пристъпи на повръщане, влошаване на зрителната острота, намален тонус на скелетната мускулатура, нарушена двигателна координация. При пациентите концентрацията на вниманието и функцията на паметта се влошават, развива се емоционална лабилност (спонтанна променливост на настроението).

Диагностика

В случай на инфекциозни лезии по време на изследването във формат CT, картината показва леко увеличение на плътността на цереброспиналната течност, което е свързано с наличието на гнойни фракции и детрит (продукт на разграждането на тъканите) в нея. В тъканите на перивентрикуларното (разположено до вентрикуларната система) пространство се открива намаляване на плътността на веществото поради оток на възпалената мембрана, образувана от епендимални клетки.

В 95% от случаите, ядрено-магнитен резонанс показва наличието на гной и детрит във вентрикуларните пространства. Изследването на новородени със съмнение за хидроцефалия се извършва чрез невросонография. В някои случаи лекарят предписва ехоенцефалография, която ви позволява да откриете наличието на обемен патологичен фокус в медулата.

Анализът на цереброспиналната течност при възпалителни процеси показва растежа на патогенна култура. С вентрикулит в цереброспиналната течност се откриват патогенна микрофлора, плеоцитоза (наличие на необичайно голям брой лимфоцити), повишаване на концентрацията на протеин и намаляване на глюкозата. В случай на кръвоизлив в частите на вентрикуларната система, анализът на цереброспиналната течност показва наличието на кръвни фракции.

Методи на лечение

Лечението се извършва, като се вземат предвид причините за заболяването, естеството на хода и симптомите. За инфекциозни лезии се използват антибактериални лекарства (Vancomycin, Gentamicin, Tobramycin). В тежки случаи е показана невроендоскопска намеса, когато се извършва интравентрикуларна ревизия с помощта на гъвкав ендоскоп за отстраняване на фрагменти от гной и дендрит. За изплакване на кухината се използват разтвор на Рингер или аналози на цереброспиналната течност.

Ендоскопската септостомия може да възстанови нормалната циркулация на цереброспиналната течност в случаите, когато дупките на Монро са блокирани от тромб. Процедурата е показана, когато е необходим шунт за източване на излишния CSF. Стентиране (поставяне на стент) на водопровода на Силвия се извършва в случай на стеноза. В повечето случаи стенозата на акведукта причинява вродена форма на хидроцефалия..

Фенестрацията (отварянето) на кистните стени е операция, която често се извършва за лечение на арахноидни кисти, локализирани във вентрикуларната система. Перфорацията (образуване на проходен отвор) на дъното на 3-та камера е основният метод за коригиране на персистираща хидроцефалия. С помощта на вентрикулоскоп се извършва анастомоза (анастомоза, връзка) между мозъчните вентрикули, която осигурява изтичане на излишната цереброспинална течност.

Мозъчните вентрикули са основните елементи на системата, където циркулира цереброспиналната течност, която при неблагоприятни условия може да се натрупва в пространствата вътре в черепа, което води до развитие на хидроцефален синдром.

Разположени са страничните вентрикули на мозъка

В мозъчните полукълба две странични вентрикули, ventriculi laterales, лежат под нивото на мозолистото тяло симетрично по страните на средната линия, отделени от горната странична повърхност на полукълбите с цялата дебелина на медулата. Кухината на всяка странична камера съответства на формата на полукълбото: тя започва от челния лоб под формата на преден рог, огънат надолу и до страничната страна, cornu anterius, от тук се простира през областта на париеталния 3 лоб под името на централната част, pars centralis, която е на нивото на задния ръб на корпуса разделен на долния рог, cornu inferius (в дебелината на темпоралния лоб) и задния рог, cornu posterius (в тилната част).

Медиалната стена на предния рог се образува от преградата pellucidum, която отделя предния рог от същия рог на другото полукълбо. Страничната стена и отчасти дъното на предния рог са заети от сива кота, главата на опашкото ядро, caput nuclei caudati, а горната стена е оформена от влакната на corpus callosum. Покривът на централната, най-тясната част на страничната камера също се състои от влакната на corpus callosum, докато дъното е изградено от продължението на опашкото ядро, corpus nuclei caudati и част от горната повърхност на таламуса. Задният рог е заобиколен от слой бели нервни влакна, произхождащи от corpus callosum, така нареченият тапетум (обвивка); на медиалната му стена се вижда хребет - птичи шпор, calcar avis, образуван от отпечатък от страната на sulcus calcarinus, разположен върху медиалната повърхност на полукълбото. Горната странична стена на долния рог е оформена от тапетума, който е продължение на същата формация, заобикаляща задния рог. От медиалната страна, на горната стена, изтънена част от опашкото ядро, cauda nuclei caudati, се огъва надолу и отпред..

По протежение на медиалната стена на долния рог по цялата му дължина се простира бяло възвишение - хипокампус, хипокампус, който се образува в резултат на отпечатък от дълбоко врязания навън sulcus hippocampi. Предният край на хипокампуса е разделен от жлебове на няколко малки туберкули. По протежение на медиалния ръб на хипокампуса е така нареченият рес, fimbria hippocampi, представляващ продължението на педикула на свода (crus fornicis). В долната част на долния рог има хребет, eminentia collaterdlis, произхождащ от отпечатък извън жлеба със същото име. От медиалната страна на страничната камера, pia mater изпъква в централната си част и долния рог, образувайки на това място хориоиден сплит, plexus choroideus ventriculi lateralis. Плексусът е покрит с епител, който е останалата част от неразвитата медиална стена на вентрикула. Plexus choroideus ventriculi lateralis е страничният ръб на tela choroidea ventriculi tertii.

Структурата и функцията на вентрикулите на мозъка

Мозъкът е най-сложният орган в човешкото тяло, където вентрикулите на мозъка се считат за един от инструментите за взаимовръзка с тялото..

Основната им функция е производството и циркулацията на цереброспиналната течност, поради което се осъществява транспортирането на хранителни вещества, хормони и отстраняването на метаболитните продукти..

Анатомично структурата на вентрикуларните кухини изглежда като разширение на централния канал.

Какво представлява вентрикулът на мозъка

Всяка вентрикула на мозъка е специално цистерна, която се свързва с подобни, а крайната кухина се присъединява към субарахноидалното пространство и централния канал на гръбначния мозък.

Взаимодействайки помежду си, те представляват най-сложната система. Тези кухини са изпълнени с подвижна цереброспинална течност, която предпазва основните части на нервната система от различни механични повреди, поддържайки вътречерепното налягане на нормално ниво. В допълнение, той е компонент на имунобиологичната защита на органа..

Вътрешните повърхности на тези кухини са облицовани с епендимални клетки. Те покриват и гръбначния канал..

Апикалните части на епендималната повърхност имат реснички, които улесняват движението на цереброспиналната течност (ликвор или цереброспинална течност). Същите тези клетки допринасят за производството на миелин, вещество, което е основният строителен материал на електроизолационната обвивка, която покрива аксоните на много неврони..

Обемът на CSF, циркулиращ в системата, зависи от формата на черепа и размера на мозъка. Средно количеството течност, произведено за възрастен, може да достигне 150 ml и това вещество се обновява напълно на всеки 6-8 часа.

Количеството цереброспинална течност, произведено на ден, достига 400-600 ml. С възрастта обемът на цереброспиналната течност може леко да се увеличи: това зависи от количеството абсорбция на течности, нейното налягане и състоянието на нервната система.

Течността, произведена в първата и втората камера, разположени съответно в лявото и дясното полукълбо, постепенно се придвижва през интервентрикуларните отвори в третата кухина, от която през отворите на акведукта на мозъка се премества в четвъртата.

В основата на последното казанче има отвор Magendie (комуникиращ с цистерната на малкия мозък) и сдвоените отвори на Lyushka (свързващи крайната кухина с субарахноидалното пространство на гръбначния мозък и мозъка). Оказва се, че основният орган, отговорен за работата на цялата централна нервна система, е напълно измит от ликвора.

Попадайки в субарахноидалното пространство, цереброспиналната течност бавно се абсорбира във венозната кръв, използвайки специализирани структури, наречени арахноидни гранулации. Подобен механизъм функционира като клапани, които работят в една посока: той позволява на течността да премине в кръвоносната система, но не му позволява да се върне обратно в субарахноидалното пространство.

Броят на вентрикулите при хората и тяхната структура

Мозъкът има няколко комуникиращи кухини, които са свързани заедно. Те са четирима, но много често в медицинските среди говорят за петата камера в мозъка. Използва се този термин, означаващ кухина на прозрачна преграда.

Въпреки това, въпреки че кухината е пълна с цереброспинална течност, тя не е свързана с останалите вентрикули. Следователно, единственият верен отговор на въпроса колко ще са вентрикулите в мозъка: четири (две странични кухини, третата и четвъртата).

Първата и втората вентрикули, разположени вдясно и вляво от централния канал, са симетрични странични кухини, разположени в различни полукълба точно под корпусното тяло. Обемът на всеки от тях е приблизително 25 ml, докато те се считат за най-големите.

Всяка странична кухина се състои от основното тяло и каналите, разклоняващи се от него - предния, долния и задния рог. Един от тези канали свързва страничните кухини с третата камера.

Третата кухина (от латинския „ventriculus tertius“) наподобява пръстен по форма. Разположен е на средната линия между повърхностите на таламуса и хипоталамуса, а отдолу е свързан с четвъртата камера с помощта на Силвиевия акведукт.

Четвъртата кухина се намира точно отдолу - между елементите на задния мозък. Основата му се нарича ромбовидна ямка, образувана е от задната повърхност на продълговатия мозък и моста.

Страничните повърхности на четвъртия вентрикул ограничават горните крака на малкия мозък, а входът към централния канал на гръбначния мозък се намира отзад. Това е най-малката, но много важна част от системата..

В сводовете на последните две вентрикули има специални съдови образувания, които произвеждат по-голямата част от общия обем на цереброспиналната течност. Подобни сплетения има и по стените на две симетрични вентрикули..

Епендимата, състояща се от епендимални образувания, е тънък филм, който покрива повърхността на централния канал на гръбначния мозък и всички камерни цистерни. Почти по цялата площ епендимата е еднослойна. Само в третата, четвъртата камера и свързващия акведукт на мозъка може да има няколко слоя.

Епендимоцитите са продълговати клетки с ресничка на свободния край. Чрез биенето на тези процеси те преместват цереброспиналната течност. Смята се, че епендимоцитите могат самостоятелно да произвеждат някои протеинови съединения и да абсорбират ненужни компоненти от цереброспиналната течност, което помага да се изчисти от продуктите на разпад, образувани по време на метаболизма.

Функция на вентрикулите на мозъка

Всяка вентрикула на мозъка е отговорна за образуването на цереброспинална течност и нейното натрупване. Освен това всеки от тях е част от системата за циркулация на течности, която непрекъснато се движи по пътищата на цереброспиналната течност от вентрикулите и навлиза в субарахноидалното пространство на мозъка и гръбначния мозък..

Съставът на цереброспиналната течност се различава значително от всички други течности в човешкото тяло. Въпреки това, това не дава основание да го считаме за тайна на епендимоцитите, тъй като съдържа само клетъчни елементи на кръвта, електролити, протеини и вода.

Кръвоносната система образува около 70% от необходимата течност. Останалата част прониква през стените на капилярната система и камерния епендимус. Циркулацията и изтичането на цереброспиналната течност се дължи на нейното постоянно производство. Самото движение е пасивно и възниква поради пулсацията на големи мозъчни съдове, както и поради дихателни и мускулни движения.

Абсорбцията на цереброспиналната течност се осъществява по периневралните мембрани на нервите, през епендималния слой и капилярите на арахноидалната и пиа матер.

CSF е субстрат, който стабилизира мозъчната тъкан и осигурява пълна активност на невроните чрез поддържане на оптимална концентрация на основни вещества и киселинно-алкален баланс.

Това вещество е необходимо за функционирането на мозъчните системи, тъй като не само ги предпазва от контакт с черепа и случайни удари, но и доставя произведените хормони в централната нервна система..

Обобщавайки, ще формулираме основните функции на човешките мозъчни вентрикули:

 • производство на цереброспинална течност;
 • осигуряване на непрекъснато движение на цереброспиналната течност.

Болести на вентрикулите

Мозъкът, както всички други вътрешни органи на човек, е склонен към появата на различни заболявания. Патологичните процеси, засягащи части от централната нервна система и вентрикули, включително, изискват незабавна медицинска намеса.

При патологични състояния, развиващи се в кухините на органа, състоянието на пациента бързо се влошава, тъй като мозъкът не получава необходимото количество кислород и хранителни вещества. В повечето случаи причината за вентрикуларна болест са възпалителни процеси в резултат на инфекции, наранявания или новообразувания.

Хидроцефалия

Хидроцефалията е заболяване, характеризиращо се с прекомерно натрупване на течност във вентрикуларната система на мозъка. Явлението, при което става трудно да се премести от мястото на секрецията в субарахноидалното пространство, се нарича оклузивна хидроцефалия..

Ако натрупването на течност се дължи на нарушение на абсорбцията на цереброспиналната течност в кръвоносната система, тогава такава патология се нарича резорбтивна хидроцефалия..

Дропсията на мозъка може да бъде вродена или придобита. Вродената форма на заболяването се открива, като правило, в детска възраст. Придобитата форма на хидроцефалия често се причинява от инфекциозни процеси (например менингит, енцефалит, вентрикулит), новообразувания, съдови патологии, травми и малформации.

Дропсията може да се появи на всяка възраст. Това състояние е опасно за здравето и изисква незабавно лечение..

Хидроенцефалопатия

Друго от често срещаните патологични състояния, поради които вентрикулите в мозъка могат да страдат, е хидроенцефалопатията. Нещо повече, в патологично състояние се комбинират две заболявания едновременно - хидроцефалия и енцефалопатия.

В резултат на нарушена циркулация на цереброспиналната течност, нейният обем във вентрикулите се увеличава, вътречерепното налягане се повишава, поради което работата на мозъка се нарушава. Този процес е доста сериозен и без подходящо наблюдение и лечение води до увреждане..

Вентрикуломегалия

С увеличаване на дясната или лявата камера на мозъка се диагностицира заболяване, наречено "вентрикуломегалия". Това води до нарушения на централната нервна система, неврологични аномалии и може да провокира развитието на церебрална парализа. Такава патология се открива най-често дори по време на бременност в период от 17 до 33 седмици (оптималният период за откриване на патология е 24-26 седмици).

Подобна патология често се среща при възрастни, но за формирания организъм вентрикуломегалията не представлява опасност.

Камерна асиметрия

Промени в размера на вентрикулите могат да възникнат под влиянието на прекомерното производство на цереброспинална течност. Тази патология никога не възниква сама по себе си. Най-често появата на асиметрия е придружена от по-сериозни заболявания, например невроинфекция, черепно-мозъчна травма или неоплазма в мозъка.

Хипотензивен синдром

Рядко явление, обикновено усложнение след терапевтични или диагностични процедури. Най-често се развива след пункция и изтичане на цереброспинална течност през отвора от иглата.

Други причини за тази патология могат да бъдат образуването на фистули в цереброспиналната течност, нарушение на водно-солевия баланс в организма, хипотония.

Клинични прояви на понижено вътречерепно налягане: поява на мигрена, апатия, тахикардия, обща загуба на сила. С по-нататъшно намаляване на обема на цереброспиналната течност се появява бледност на кожата, цианоза на носогубния триъгълник, дихателни нарушения.

Накрая

Камерната система на мозъка е сложна по структура. Въпреки факта, че вентрикулите са само малки кухини, тяхното значение за пълноценното функциониране на вътрешните органи на човека е безценно.

Вентрикулите са най-важните мозъчни структури, които осигуряват нормалното функциониране на нервната система, без които жизнената дейност на тялото е невъзможна..

Трябва да се отбележи, че всички патологични процеси, водещи до нарушаване на функционирането на мозъчните структури, изискват незабавно лечение..

Вентрикули на човешкия мозък

Човешкият мозък съдържа удивителен брой неврони - има около 25 милиарда от тях и това не е границата. Телата на невроните се наричат ​​общо сиво вещество, тъй като те имат сив оттенък..

Арахноидната мембрана защитава цереброспиналната течност, циркулираща вътре в нея. Той действа като амортисьор, който ще предпази органа от удар.

Мозъчната маса на мъжа е по-висока от тази на жената. Мнението обаче, че мозъкът на жената е по-нисък в развитието си от мъжкия, е погрешно. Средното тегло на мъжкия мозък е около 1375 g, на женския - около 1245 g, което е 2% от теглото на целия организъм. Между другото, мозъчното тегло и човешкият интелект не са взаимосвързани. Например, ако претеглите мозъка на човек, страдащ от хидроцефалия, той ще бъде по-голям от обикновено. В същото време умствените способности са много по-ниски.

Мозъкът се състои от неврони - клетки, способни да приемат и предават биоелектрични импулси. Те се допълват от глия, която помага на невроните да работят..

Мозъчните вентрикули са кухините вътре в мозъка. Страничните вентрикули на мозъка произвеждат цереброспиналната течност. Ако страничните вентрикули на мозъка са нарушени, може да се развие хидроцефалия..

Как работи мозъкът

Преди да пристъпим към разглеждане на функциите на вентрикулите, нека си припомним местоположението на някои части на мозъка и тяхното значение за тялото. Това ще улесни разбирането как работи цялата тази сложна система..

Краен мозък

Невъзможно е да се говори накратко за структурата на такъв сложен и важен орган. Крайният мозък минава от задната част на главата до челото. Състои се от големите полукълба - дясно и ляво. Той има много канали и извивки. Структурата на този орган е тясно свързана с неговото развитие..

Съзнателната човешка дейност е свързана с функционирането на мозъчната кора. Учените различават три вида кора:

 • Древна.
 • Стар.
 • Ново. Останалата кора, която в хода на човешката еволюция се е развила последна.

Полукълба и тяхната структура

Полукълбите са сложна система, която се състои от няколко нива. Те имат различни дялове:

 • фронтален;
 • париетална;
 • времеви;
 • тилна.

В допълнение към лобовете има още кора и подкора. Полукълбите работят заедно, взаимно се допълват, изпълнявайки комплекс от задачи. Има интересен модел - всяка част от полукълбите е отговорна за своите функции..

Трудно е да си представим, че кората, която осигурява основните характеристики на съзнанието, интелигентността, е с дебелина само 3 мм. Този най-тънък слой надеждно покрива и двете полукълба. Състои се от същите нервни клетки и техните процеси, които са разположени вертикално.

Наслояването на кората е хоризонтално. Състои се от 6 слоя. Кората съдържа много вертикални нервни снопчета с дълги процеси. Тук има над 10 милиарда нервни клетки.

На кората са възложени различни функции, които се диференцират между отделните й отдели:

 • времеви - обоняние, слух;
 • тилна - зрение;
 • париетални - вкус, докосване;
 • фронтално - сложно мислене, движение, реч.

Засяга структурата на мозъка. Всеки негов неврон (припомняме, че в този орган има около 25 милиарда) се създават около 10 хиляди връзки с други неврони.

В самите полукълба има базални ганглии - това са големи клъстери, които се състоят от сиво вещество. Базалните ганглии предават информация. Невроналните процеси са разположени между кората и базалните ядра - бяло вещество.

Нервните влакна образуват бялото вещество, те свързват кората и онези образувания, които са под нея. Подкорковата съдържа подкоркови ядра.

Крайният мозък отговаря за физиологичните процеси в тялото, както и за интелигентността.

Междинен мозък

Състои се от 2 части:

 • вентрален (хипоталамус);
 • гръбна (метаталамус, таламус, епиталамус).

Таламусът получава раздразненията и ги изпраща към полукълбите. Това е надежден и винаги зает брокер. Второто му име е визуалният хълм. Таламусът осигурява успешна адаптация към постоянно променящата се среда. Лимбичната система го свързва сигурно с малкия мозък.

Хипоталамусът е субкортикален център, който регулира всички автономни функции. Засяга чрез нервната система и жлезите. Хипоталамусът осигурява нормалното функциониране на отделните жлези с вътрешна секреция, участва в метаболизма, толкова важен за организма. Хипоталамусът е отговорен за процесите на сън и бодърстване, хранене, пиене.

Под него е разположена хипофизната жлеза. Именно хипофизната жлеза осигурява терморегулацията, работата на сърдечно-съдовата и храносмилателната системи..

Заден мозък

 • предна ос;
 • малкия мозък зад него.

Мостът визуално наподобява дебел бял валяк. Състои се от гръбната повърхност, която покрива малкия мозък, и вентралната, която е влакнеста. Мостът е разположен над продълговатия мозък.

Церебелум

Често се нарича втори мозък. Този отдел се намира зад моста. Покрива почти цялата повърхност на задната ямка.

Церебралните полукълба висят директно над него, те са разделени само от напречна процеп. В долната част малкият мозък е в непосредствена близост до продълговатия мозък. Има 2 полукълба, долна и горна повърхност, червей.

Малкият мозък има много пролуки по цялата си повърхност, между които можете да намерите навивки (ролки на медулата).

Малкият мозък се състои от два вида вещества:

 • Сиво. Той е в периферията и образува кора.
 • Бял. Намира се в зоната под кората.

Бялото вещество прониква във всички навивки, буквално ги прониква. Може лесно да се разпознае по характерните бели ивици. В бялото вещество има включвания на сивото - ядрото. Преплитането им в напречно сечение визуално наподобява обикновено разклонено дърво. Мозъкът е този, който отговаря за координацията на движенията..

Среден мозък

Разположен е от предната част на моста до оптичните пътища и папиларните тела. Има много ядра (хълмове). Средният мозък е отговорен за функционирането на латентно зрение, ориентационен рефлекс (гарантира, че тялото се обръща там, където се чува шумът).

Вентрикули

Мозъчните вентрикули са кухини, свързани със субарахноидалното пространство, както и канала на гръбначния мозък. Ако се чудите къде се произвежда и съхранява цереброспиналната течност, тя е във вентрикулите. Вътре те са покрити с епендима.

Епендима е мембраната, която покрива вътрешността на вентрикулите. Може да се намери и в гръбначния канал и във всички кухини на централната нервна система..

Видове вентрикули

Вентрикулите са разделени на следните видове:

 • Странични. В тези големи кухини има цереброспинална течност. Страничната камера на мозъка е с големи размери. Това се дължи на факта, че се произвежда много течност, защото не само мозъкът се нуждае от нея, но и гръбначния мозък. Лявата камера на мозъка се нарича първа, дясната - втората. Страничните вентрикули се комуникират с третата през отвори. Те са разположени симетрично. От всяка странична камера се отклонява предният рог, задните рога на страничните вентрикули, долната част на тялото.
 • Трето. Местоположението му е между зрителните хълмове. Оформена е като пръстен. Стените на третата камера са изпълнени със сиво вещество. Тук има много подкоркови вегетативни центрове. Третата камера комуникира със средния и страничните вентрикули.
 • Четвърто. Местоположението му е между малкия мозък и продълговатия мозък. Това е останалата част от кухината на мозъчния мехур, която се намира отзад. Формата на четвъртата камера наподобява палатка с покрив и дъно. Дъното му е с форма на диамант, поради което понякога се нарича диамантена ямка. Каналът на гръбначния мозък се отваря в тази ямка отзад.

По форма страничните вентрикули наподобяват буквата С. Те синтезират ликьор, който след това трябва да циркулира в гръбначния мозък и мозъка.

Ако цереброспиналната течност напусне вентрикулите неправилно, човек може да бъде диагностициран с хидроцефалия. При тежки случаи се забелязва дори от анатомичната структура на черепа, която се деформира поради силен вътрешен натиск. Излишната течност запълва плътно цялото пространство. Той може да промени работата не само на вентрикулите, но и на целия мозък. Прекомерната ликвор може да предизвика ход.

Болести

Вентрикулите са податливи на редица заболявания. Най-често срещаният сред тях е хидроцефалията, спомената по-горе. С това заболяване мозъчните вентрикули могат да нараснат до патологично големи размери. В този случай главата боли, появява се чувство на натиск, може да се наруши координацията, да се появят гадене, повръщане. При тежки случаи е трудно човек дори да се движи. Това може да заплаши увреждане и дори смърт..

Появата на тези признаци може да означава вродена или придобита хидроцефалия. Неговите последици са вредни за мозъка и тялото като цяло. Кръвообращението може да бъде нарушено поради постоянно компресиране на меките тъкани, съществува риск от кръвоизлив.

Лекарят трябва да установи причината за хидроцефалията. Тя може да бъде вродена или придобита. Последният тип се среща с тумор, киста, нараняване и т.н. Всички отдели страдат. Важно е да се разбере, че развитието на патологията постепенно ще влоши състоянието на пациента и ще настъпят необратими промени в нервните влакна.

Симптомите на тази патология са свързани с факта, че цереброспиналната течност се произвежда повече от необходимото. Това вещество бързо се натрупва в кухините и тъй като има намаляване на изтичането, цереброспиналната течност не се оттича, както би трябвало да е нормално. Натрупаният CSF може да бъде във вентрикулите и да ги разтегне, той компресира съдовите стени, нарушавайки кръвообращението. Невроните не получават хранене и умират бързо. Невъзможно е да ги възстановите по-късно..

Хидроцефалията често засяга новородени, но може да се появи на почти всяка възраст, въпреки че е много по-рядко срещана при възрастни. Правилната циркулация на цереброспиналната течност може да се подобри с подходящо лечение. Единствените изключения са тежките вродени случаи. По време на бременност, на ултразвук, можете да наблюдавате възможната хидроцефалия на детето.

Ако по време на бременност жената си позволява лоши навици, не спазва добра диета, това води до увеличаване на риска от фетална хидроцефалия. Възможно е и асиметрично камерно развитие.

За диагностициране на патологии във функционирането на вентрикулите се използват MRI, CT. Тези методи помагат да се идентифицират анормални процеси на много ранен етап. С адекватно лечение състоянието на пациента може да се подобри. Възможно е дори пълно възстановяване.

Вентрикулите могат да бъдат подложени на други патологични състояния. Например тяхната асиметрия има отрицателно въздействие. Може да се открие чрез томография. Нарушаването на съдовата функция или дегенеративните процеси водят до асиметрия.

Също така, патологичните промени могат да провокират тумор, възпаление.

Ако има увеличен обем цереброспинална течност, това може да се случи не само поради прекомерното му производство, но и от факта, че няма нормално изтичане на течност. Това може да е резултат от появата на новообразувания, хематоми, кръвни съсиреци.

При заболявания на вентрикулите пациентът е загрижен за сериозни здравословни проблеми. Мозъкът страда от недостиг на хранителни вещества, кислород, хормони. В този случай се нарушава защитната функция на цереброспиналната течност, започва отравяне на тялото, повишава се вътречерепното налягане.

Заключение

Вентрикулите са взаимосвързани с много органи, системи и здравето на човек като цяло зависи от тяхното състояние. Ако MRI или CT сканиране разкрие тяхното разширяване, трябва спешно да се консултирате с лекар. Навременното лечение ще ви помогне да се върнете към пълноценен живот.

Мозъчни вентрикули

Мозъкът е затворена телесна система, която се нуждае от защита от външната среда. Костите на черепа действат като основна бариера, под която са скрити няколко слоя черупки. Тяхната функция е да създадат буферна зона между вътрешната страна на черепа и самата мозъчна материя..

Освен това между 2-ра и 3-та мембрана има функционална кухина - субарахноидното или субарахноидалното пространство, в което цереброспиналната течност, цереброспиналната течност, постоянно циркулира. С негова помощ мозъкът получава необходимото количество хранителни вещества и хормони, както и премахването на метаболитните продукти и токсини.

Синтезът и контролът на освобождаването на цереброспиналната течност се осъществява от вентрикулите на мозъка, които са отворена система от кухини, облицовани отвътре със слой от функционални клетки.

Какво представлява вентрикулът на мозъка

Анатомично вентрикуларната система на мозъка представлява набор от цистерни на мозъчните региони, с помощта на които цереброспиналната течност циркулира през субарахноидалното пространство и централния гръбначен канал. Този процес се осъществява от тънък слой епендимоцити, които с помощта на реснички провокират движение на течности и контролират пълненето на вентрикуларната система. Те също произвеждат миелин, който обвива бялото вещество миелиновите влакна..

Вентрикулите също са отговорни за отделителната и прочистващата функции: облицоващата ги епендимална кухина не само произвежда цереброспинална течност, но и я филтрира от метаболитни продукти, токсични и лекарствени вещества.

Количеството цереброспинална течност, секретирано от вентрикулите, и размерът им се влияят от много фактори: формата на черепа, обема на мозъка, физическото състояние на човека и наличието на съпътстващи заболявания на централната нервна система, например хидроцефалия или вентрикуломегалия.

Експертите са изчислили, че при здрав човек обемът на цереброспиналната течност, отделян на час, е приблизително равен на 150-160 ml и се обновява напълно след 7-8 часа. Като цяло вентрикуларната система отделя около 400-600 ml цереброспинална течност на ден, но този показател може да варира в зависимост от кръвното налягане и психоемоционалното състояние на човек..

Съвременните методи за изучаване на структурата на мозъка дават възможност да се изследват неговите вътрешни структури, без да се прибягва до директно отваряне на черепа. Ако специалист трябва да получи информация за размера на страничните вентрикули на дете, тогава той дава препоръка за невросонография, метод за изследване на мозъка с помощта на ултразвуково оборудване. Ако прегледът се изисква за възрастен, тогава му се прави MRI или CT сканиране на съответните отдели.

Таблица на нормите за размера на структурите на вентрикуларната система на възрастен при изследване на мозъка с помощта на рентгенова компютърна томография

СтруктураНорма, мм.
предни рога на странични резервоари2-5
страничен жлеб3-5
III вентрикул2,5-4,5
IV камера12-14

Също така, за да се оцени състоянието на вентрикуларната система на възрастен, държавният индекс на всяка от нейните части се изчислява отделно.

Индексна таблица на IV камера, тела и предни рога на страничните вентрикули

ВъзрастТяло на страничните вентрикулиПредни рога на страничните вентрикулиIV камера
Под 5018.4-22--
След 50 години22.6-26--
На възраст до 60 години-24-26.311.3-13
След 60 години-28.2-29.4Не се променя

Колко вентрикула има човек, тяхната структура и функция

Камерната система на мозъка се състои от 4 кухини, през които цереброспиналната течност се произвежда и циркулира между структурите на централната нервна система. Понякога, когато изследват структурите на централната нервна система, специалистите откриват 5-та камера, което не е - това е подобно на процеп хипоехогенно разширение, разположено на средната линия на мозъка. Такава анормална структура на вентрикуларната система изисква внимание от лекарите: често пациентите с 5 вентрикули са изложени на повишен риск от развитие на психични разстройства. Анатомично първата и втората вентрикули са разположени съответно в долната част на лявото и дясното полукълбо. Всяка от тях е С-образна кухина, разположена под корпусното тяло и обгръщаща задната част на натрупването на нервни възли на подкорковите структури на мозъка. Обикновено обемът и съответно размерът на страничната камера на възрастен не трябва да надвишава 25 ml. Тези кухини не комуникират помежду си, но всяка има канал, през който цереброспиналната течност навлиза в третата камера.

Третата камера има формата на пръстен, чиито стени са таламусът и хипоталамусът. В мозъка той се намира между зрителните хълмове, а в центъра му има междинна маса от зрителните хълмове. Чрез Силвиевия акведукт той комуникира с кухината на 4-та камера, а през интервентрикуларните отвори - с I и II вентрикули.

Топографски 4-та камера е разположена между структурите на задната секция и т. Нар. Ромбоидна ямка, чийто заден долен ъгъл се отваря в централния канал на гръбначния мозък.

Структурата на вътрешния слой на структурите на вентрикуларната система също е хетерогенна: в първата и втората камера това е еднослойна епендимална мембрана, а в третия и четвъртия могат да се наблюдават няколко слоя от нея.

Цитологичният състав на епендимата е еднороден през цялото време: той се състои от специфични клетки на невроглията - епендимоцити. Те представляват цилиндрични клетки, чийто свободен край е покрит с реснички. С помощта на вибрация на ресничките цереброспиналната течност протича през структурите на централната нервна система.

Не толкова отдавна, в дъното на третата камера, специалистите откриха друг вид епендимоцити - таницити, които се различават от предишните с липсата на реснички и способността да предават данни за химичния състав на цереброспиналната течност към капилярите на хипофизната портална система.

Странични вентрикули 1 и 2

Анатомично, страничните или страничните вентрикули на мозъка се състоят от тяло, предни, задни и долни рога.

Централната част на страничната камера изглежда като хоризонтална цепка. Горната му стена е оформена от corpus callosum, а в долната част е опашкото ядро, задната част на таламуса и задната част на форникса. Хориоидеалният сплит е разположен вътре в кухината на страничните вентрикули, през които се синтезира цереброспиналната течност.

Външно тя прилича на тъмночервена лента с широчина 4 мм. От централната част хороидеалният сплит е насочен към задния рог, чиято горна стена е оформена от влакната на големите форцепси на корпус калозум, а останалата част - бялото вещество на тилната част на крайната част на мозъка.

Долният рог на страничната камера е разположен в темпоралния лоб и е насочен надолу, напред и медиално към централната линия. Отстрани и отгоре тя е ограничена от бялото вещество на темпоралния лоб, медиалната стена и част от долната образуват хипокампуса.

Анатомично, предният рог е продължение на тялото на страничната кухина. Той е насочен странично напред спрямо централната кухина на вентрикула, а от медиалната страна е ограничен от стената на прозрачната преграда, а отстрани - от главата на опашкото ядро. Останалите страни на предния рог образуват влакната на corpus callosum.

В допълнение към основните функции - синтеза и циркулацията на цереброспиналната течност, страничните вентрикули участват във възстановяването на мозъчните структури. Доскоро се смяташе, че нервните клетки не могат да се обновяват, но това не е напълно вярно: между страничната камера и обонятелната луковица на едно полукълбо има канал, вътре в който учените са открили натрупване на стволови клетки. Те могат да мигрират в обонятелната крушка и да участват в възстановяването на броя на невроните..

Физиометричните показатели на страничните вентрикули (а именно, техният размер) могат да бъдат взети по няколко начина. Така че, при деца от първата година от живота, изследването се извършва с помощта на невросонография (NSG), а при възрастни - с помощта на ЯМР или КТ. След това получените данни се обработват и сравняват с показателите на стандартите.

Страничните вентрикули на мозъка са нормални при дете:

Камерна структураНовородено, мм3 месечно бебе, мм
ТялоДо 42-4
Предни рога2-4До 4
Тилни рога10-15До 15

Тези показатели се вземат предвид при диагностициране на патологии на мозъка, например хидроцефалия или воднянка на медулата - заболяване, характеризиращо се с повишена секреция на цереброспиналната течност и нарушение на нейния отток, което води до увеличаване на налягането върху стените на вентрикулите и разширяване на техните кухини.

За да се намалят рисковете от развитие на патология, първото изследване на мозъка на детето се извършва дори по време на вътрематочното му развитие при скринингови изследвания. Това ви позволява да идентифицирате заболявания на централната нервна система на ранен етап. Например, по време на такова проучване може да се открие асиметрия на страничните вентрикули на ембриона. Този подход позволява на специалистите да се подготвят и веднага да започнат да провеждат лечебни мерки веднага след раждането на детето..

3 вентрикула на мозъка

Топографски третата камера на мозъка е на нивото на междинния участък, между зрителните хълмове, заобикаляйки междинната маса на зрителните хълмове с пръстен. Има 6 стени:

 • Покрив. Образува се от ивица епител и съдова обвивка, която е продължение на пиа матер, която служи като основа на хороидалния сплит на 3-та камера. Тази структура, през интервентрикуларните отвори в горната част, прониква в страничните цистерни, образувайки свои собствени съдови сплетения..
 • Страничните стени са повърхността на оптичните хълмове, докато вътрешната част на вентрикула се формира поради нарастването на междинната маса.
 • Предната горна стена е оформена от колоните на форникса и неговата бяла предна комисура, а долната е оформена от терминалната сива плоча, която е разположена между колоните на форникса.
 • Отзад третата камера е ограничена от комисура, разположена над отвора на входа на Силвиевия акведукт. В същото време, отгоре, задната част е оформена от епифизна вдлъбнатина и запояващи проводници.
 • Дъното на третата камера е основата на мозъка в областта на задната перфорирана субстанция, мастоидните тела, сивата туберкула и оптичната хиазма.

Физиологичното значение на третата камера се крие във факта, че тя представлява кухина, чиито стени съдържат автономни центрове. Поради тази причина увеличаването на неговия обем и ненормалната структура могат да причинят отклонения в процесите на инхибиране на възбуждането на вегетативната нервна система, която е отговорна за физическото състояние на човек. Например, ако той има увеличена трета камера на мозъка, това влияе върху работата на структурите на кръвоносната, дихателната и ендокринната системи.

Норми за размера на третата камера при дете:

СтруктураНовородено3 месечно бебе
III вентрикулДо 3 ммДо 3,3 мм

4 вентрикула на мозъка

Анатомично четвъртият вентрикул е разположен между малкия мозък, задната повърхност на pons varoli и продълговатия мозък, в така наречената ромбоидна ямка. На ембрионалния етап на детското развитие той се формира от остатъците на задния мозъчен пикочен мехур, поради което служи като обща кухина за всички части на задния мозък.

Визуално IV вентрикул прилича на триъгълник, чието дъно са структурите на продълговатия мозък и моста, а покривът е горното и долното платно. Горното платно е тънка мембрана, опъната между горните крака на малкия мозък, а долната е в непосредствена близост до краката на къса и е допълнена от плоча от меката мембрана, която образува хороидалния сплит.

Функционалната цел на IV вентрикула, в допълнение към производството и съхранението на цереброспиналната течност, е да преразпредели нейния поток между субарахноидалното пространство и централния канал на гръбначния мозък. Освен това в дебелината на дъното му се намират ядрата на черепно-мозъчните нерви V-XII, които отговарят за работата на мускулите на съответните мускули на главата, например окуломоторни, лицеви, преглъщащи и др..

5 вентрикула на мозъка

Понякога в медицинската практика има пациенти, които имат V камера. Неговото присъствие се счита за характеристика на структурата на камерната система на индивида и е по-скоро патология, отколкото вариант на нормата..

Стените на петата камера се образуват поради сливането на вътрешните части на мембраните на мозъчните полукълба, докато кухината му не комуникира с други структури на вентрикуларната система. Поради тази причина би било по-правилно да наречем получената ниша кухина на "прозрачен дял". Въпреки че V камерата няма хороиден сплит, тя се запълва с цереброспинална течност, която тече през порите на преградите.

Размерът на V вентрикула е строго индивидуален за всеки пациент. При някои това е затворена и автономна кухина, а понякога се наблюдава процеп с дължина до 4,5 см в горната му част..

Въпреки факта, че съществуването на прозрачна кухина на преградата е аномалия в структурата на мозъка на възрастен, нейното присъствие е задължително на ембрионалния етап от развитието на плода. Нещо повече, в 85% от клиничните случаи той прераства до шестмесечна възраст..

Какви заболявания могат да засегнат вентрикулите

Болестите на вентрикуларната система на мозъка могат да бъдат както вродени, така и придобити. Експертите наричат ​​първия тип хидроцефалия (воднянка на мозъка) и вентрикуломегалия. Тези заболявания често са резултат от необичайно развитие на структурите на мозъка на детето през ембрионалния период поради предишна хромозомна недостатъчност или инфекция на плода с инфекции.

Хидроцефалия

Дропсията на мозъка се характеризира с неправилно функциониране на вентрикуларната система на главата - прекомерна секреция на цереброспиналната течност и недостатъчното й усвояване в кръвния поток от структурите на окципитално-теменната зона. В резултат на това всички кухини и субарахноидно пространство се запълват и съответно притискат други структури, причинявайки енцефалопатично разрушаване на мозъка.

Освен това, поради повишеното вътречерепно налягане, костите на черепа се изместват, което визуално се изразява в нарастването на обиколката на главата. Силата на проявите на симптоматични признаци на хидроцефалия зависи от това колко силно е отклонението в системата за производство и абсорбция на цереброспиналната течност: колкото по-изразено е това несъответствие, толкова по-силни ще бъдат проявите на заболяването и разрушаването на мозъчното вещество.

Понякога при липса на лечение главата расте толкова бързо, че болният не може да се справи с теглото си и остава прикован до леглото до края на живота си.

Човек може да получи мозъчна воднянка на всяка възраст, но най-често се среща при деца, като вродено заболяване. При възрастното население патологията обикновено възниква поради нарушение на изтичането на цереброспиналната течност поради травма на главата, инфекция на мозъчните обвивки, поява на тумор и токсично отравяне на тялото.

Клиничните прояви на хидроцефалия се състоят в развитието на неврологични нарушения с различна тежест при пациента и промени в обема на черепа, което се забелязва с просто око:

Тъй като костите на главата на дете през първата година от живота са пластични, увеличаването на количеството цереброспинална течност го деформира, което се изразява визуално не само в нарастването на обема на главата поради разминаването на шевовете на костите на черепния свод, но и в разширяването на челната кост.

Дете с хидроцефалия обикновено има подуване и изпъкналост на фонтанелите, поради повишено вътречерепно налягане.

Има и други външни признаци на хидроцефалия:

 • липса на апетит;
 • изразена съдова мрежа на моста на носа;
 • тремор на ръцете;
 • преждевременно изчезване на смукателния и гълтателния рефлекс;
 • обилна и честа регургитация;
 • подуване и изпъкване на фонтанели.

Неврологичните разстройства се проявяват в развитието на страбизъм, нистагъм на очните ябълки, влошаване на яснотата на зрението, слуха, поява на главоболие, слабост на мускулите на крайниците в комбинация с хипертоничност.

При възрастни и деца над 2-годишна възраст развитието на воднянка се сигнализира от появата на сутрешно главоболие, повръщане, силно подуване на оптичните дискове, пареза и други нарушения на координацията на движенията.

Хидроцефалията се диагностицира с помощта на съвременни методи за невроизображение. Обикновено вентрикуларното разширяване на плода се забелязва по време на скрининговия ултразвук и след това се потвърждава след раждането чрез невросонография..

При възрастни диагнозата се поставя по време на изследването на мозъчните структури с помощта на ЯМР или КТ и в този случай рентгеновият метод за изследване ще бъде по-информативен, тъй като позволява и идентифицира, ако е необходимо, мястото на кървене във вентрикуларната кухина поради увреждане или разкъсване на кръвоносните съдове на вентрикуларната стена.

Тактиката на лечение на воднянка на мозъка зависи от тежестта. С малко и умерено натрупване на цереброспинална течност, специалистите провеждат медикаментозна терапия, насочена към намаляване на количеството течност в мозъка чрез прием на диуретици.

Стимулирането на работата на нервните центрове се извършва и с помощта на физиотерапевтични процедури. Тежката патология изисква незабавна хирургическа интервенция, която е насочена към намаляване на вътречерепното налягане и отстраняване на излишната течност от мозъчните структури

Вентрикуломегалия

Вентрикуломегалия или патологично разширяване на страничните вентрикули на мозъка е вродено заболяване, истинските причини за което все още са неизвестни. Смята се обаче, че рискът от бебе с това отклонение се увеличава при жени над 35 години.

Импулс за развитието на патология може да бъде вътрематочна инфекция на плода, травма на корема на бременна жена и маточно кървене, поради което детето престава да получава необходимото количество хранителни вещества. Често необичайното увеличение на вентрикулите на мозъка при плода е съпътстващо заболяване на други дефекти на централната нервна система на детето..

Клинично разширяването (дилатацията) на страничните вентрикули се проявява в развитието на неврологични аномалии, тъй като увеличеният обем на цереброспиналната течност се свива и притиска вътрешните структури на мозъка. Също така, пациентът може да има психо-емоционални разстройства, шизофрения и биполярно разстройство..

Вентрикуломегалията може да бъде едностранна и двустранна, докато симетричното и незначително увеличение на страничните цистерни може да бъде вариант на нормата и да бъде характеристика на структурата на мозъка на детето. За новородени тази диагноза се поставя само когато размерите на вентрикуларните резени по диагонал на нивото на дупката на Монро надвишават 0,5 cm от приетите норми.

Изразената асиметрия на вентрикулите изисква внимателно внимание от специалистите - в края на краищата увеличеният казан от едната страна нарушава баланса на производството на цереброспинална течност. Обикновено дете с вентрикуломегалия изостава в развитието си от серник: по-късно започва да говори и да ходи, лошо владее фината моторика и също изпитва постоянни главоболия. Обемът на черепа също нараства и разликата между него и гърдите може да бъде повече от 3 cm.

Тактиката на лечение на дете с вентрикуломегалия зависи от тежестта на заболяването. Така че, с леко отклонение, детето остава под наблюдението на лекуващия лекар, средната степен на патология изисква медикаментозно лечение и физиотерапевтични процедури, насочени към компенсиране и коригиране на неврологичните прояви на заболяването.

За нормализиране на мозъка на детето се предписват ноотропни лекарства, които подобряват мозъчната активност, диуретици - понижаващи вътречерепното налягане, антихипоксанти, калий-съхраняващи лекарства и витаминни комплекси.

При тежко протичане на вентрикуломегалия детето се нуждае от хирургично лечение, което се състои във въвеждането на отвеждаща дренажна тръба във вентрикулите на мозъка.

Други причини за патология на мозъчните вентрикули

Разширението на кухините на вентрикуларната система може да бъде причинено от увреждане на структурите на мозъка от тумороподобни новообразувания или възпаление на отделните му части.

Например, адекватен изтичане на цереброспинална течност може да бъде нарушено поради възпаление на част от меката мембрана поради мозъчно увреждане от менингококова инфекция. В основата на поражението на централната нервна система от това заболяване първо се крие отравянето на съдовете на мозъка с токсини, които ще отделят причинителя на инфекцията.

На този фон се развива оток на тъканите, докато бактериите проникват във всички структури на мозъка, причинявайки гнойното му възпаление. В резултат мембраните на медулата набъбват, извивките се изглаждат и вътре в съдовете се образуват кръвни съсиреци, които блокират притока на кръв, причинявайки множество мозъчни кръвоизливи..

И въпреки че това заболяване е фатално, ранната терапия обаче може да спре процеса на разрушаване на бялото вещество от патогени. За съжаление, дори след като човек напълно се е възстановил, съществува риск от развитие на воднянка на мозъка и съответно увеличаване на кухините на вентрикулите на мозъка.

Едно от усложненията на менингококовата инфекция е развитието на епендиматит или възпаление на вътрешната обвивка на вентрикулите. Може да се появи на всеки етап от инфекциозно-възпалителния процес, независимо от етапа на лечение.

В същото време клиничното протичане на заболяването не се различава от проявите на менингоенцефалит: пациентът изпитва сънливост, прострация, запушалка или изпада в кома. Той също има мускулна хипертоничност, тремор на крайниците, конвулсии, повръщане..

При малки деца натрупването на цереброспинална течност причинява повишено вътречерепно налягане и вторична церебрална хидроцефалия. За да поставят точна диагноза и да идентифицират патогена, специалистите правят пункция на съдържанието на вентрикулите, а при деца тази процедура се извършва чрез фонтанела, а при възрастни се прави краниотомия

Препаратът на пункцията на цереброспиналната течност с епендиматит е оцветен в жълто, съдържа голям брой бактерии на патогена, протеини и полинуклеарни клетки. Ако в бъдеще болестта не реагира на лечение, то поради натрупването на голямо количество течност, всички структури и автономни центрове на мозъка се компресират, което може да доведе до дихателна парализа и смърт на пациента.

Появата на туморни новообразувания в структурите на мозъка може също да причини нарушение на секрецията на цереброспиналната течност и аномалии в работата на вентрикулите на мозъка. Така че, от вътрешната страна на цистерните и по пътищата на изтичане на цереброспиналната течност, може да се появи епендимом - злокачествен тумор на централната нервна система, който се формира от атипични клетки на епендиалния слой. Ситуацията се усложнява от факта, че този тип новообразувание е способен да метастазира в други части на мозъка чрез каналите за циркулация на ликвора..

Клиничната картина на заболяването зависи от това къде се намира туморът. Така че, ако е в страничните цистерни, това се проявява в повишаване на вътречерепното налягане, апатия, прекомерна сънливост и т.н..

С влошаване на ситуацията се отбелязват дезориентация на пациента, нарушени процеси на паметта, психични разстройства, халюцинации. Ако туморът се намира близо до интервентрикуларния отвор или го блокира, тогава пациентът може да развие едностранна воднянка на мозъка, тъй като засегнатата камера престава да участва в циркулацията на цереброспиналната течност.

Когато епендимомът на IV камера е повреден, пациентът има изразени неврологични аномалии, тъй като полученият тумор притиска черепните ядра, лежащи в дъното му. Визуално това се проявява в нистагъм на очите, парализа на лицевите мускули и нарушение на процеса на преглъщане. Също така, пациентът има главоболие, повръщане, поява на тонични конвулсии или децеребрална ригидност.

При по-възрастните хора нарушаването на камерната система може да бъде причинено от атеросклеротични промени, тъй като в резултат на образуването на холестеролни плаки и изтъняване на съдовите стени съществува риск от мозъчно кървене, включително в кухината на вентрикулите.

В този случай спуканият съд провокира проникването на кръв в цереброспиналната течност, което ще доведе до нарушаване на химичния му състав. Обилният интравентрикуларен кръвоизлив може да провокира развитието на мозъчен оток при пациента с всички произтичащи от това последствия: нарастващо главоболие, гадене, повръщане, намалена зрителна острота и поява на воал пред очите.

При липса на медицинска помощ състоянието на пациента бързо се влошава, появяват се конвулсии и той изпада в кома.

Характеристики на третата камера

3-та вентрикула на мозъка е връзката между страничните цистерни и долната част на човешката вентрикуларна система. Цитологичният състав на стените му не се различава от структурата на подобни мозъчни структури.

Неговото функциониране обаче е от особено значение за лекарите, тъй като стените на тази кухина съдържат голям брой автономни нервни възли, чието функциониране зависи от функционирането на всички вътрешни системи на човешкото тяло, независимо дали е дишане или кръвообращение. Те също така подпомагат състоянието на вътрешната среда на тялото и участват в формирането на реакцията на тялото на външни дразнители..

Ако неврологът има подозрение за развитието на патологията на третата камера, той насочва пациента за подробен преглед на мозъка. При децата този процес ще протича в рамките на невросонологични изследвания, а при възрастни с помощта на по-точни невроизобразителни методи - ЯМР или КТ на мозъка.

Обикновено ширината на третата камера на нивото на водопровода на Силвия при възрастен не трябва да надвишава 4-6 mm, а при новородено - 3-5 mm. Ако изследваното лице надвишава тази стойност, тогава експертите отбелязват увеличаване или разширяване на вентрикуларната кухина.

В зависимост от тежестта на патологията, на пациента се предписва лечение, което може да се състои в лекарствено отслабване на неврологичните прояви на патологията или в използване на хирургични методи за лечение - шунтиране на кухини с цел възстановяване на изтичането на цереброспиналната течност.