Степен и стадий на артериална хипертония

Лечение

Терминът "артериална хипертония", "артериална хипертония" означава синдром на повишено кръвно налягане (АН) при хипертония и симптоматична артериална хипертония.

Трябва да се подчертае, че практически няма семантична разлика по отношение на „хипертония“ и „хипертония“. Както следва от етимологията, хипер е от гръцки. over, over - префикс, показващ превишение на нормата; tensio - от лат. - волтаж; tonos - от гръцки. - напрежение. По този начин термините "хипертония" и "хипертония" по същество означават едно и също нещо - "пренапрежение".

В исторически план (от времето на Г. Ф. Ланг) той се е развил така, че в Русия се използва терминът "хипертония" и съответно "артериална хипертония", в чуждата литература се използва терминът "артериална хипертония".

Хипертонията (HD) обикновено се разбира като хронично заболяване, чиято основна проява е синдром на артериална хипертония, който не е свързан с наличието на патологични процеси, при които повишаване на кръвното налягане (BP) се дължи на известни, в много случаи отстраними причини ("симптоматична артериална хипертония") (Препоръки VNOK, 2004).

Класификация на артериалната хипертония

I. Етапи на хипертония:

 • Хипертонична болест на сърцето (HD) етап I предполага, че няма промени в "целевите органи".
 • Хипертония (HD) етап II се установява при наличие на промени в един или повече "целеви органи".
 • Хипертония в стадий III (HD) се установява при наличие на свързани клинични състояния.

II. Степен на артериална хипертония:

Степените на артериална хипертония (нива на кръвното налягане) са представени в таблица 1. Ако стойностите на систоличното кръвно налягане (BP) и диастолното кръвно налягане (BP) попадат в различни категории, се установява по-висока степен на артериална хипертония (AH). Най-точно степента на артериална хипертония (АХ) може да се установи в случай на новодиагностицирана артериална хипертония (АХ) и при пациенти, които не приемат антихипертензивни лекарства.

Маса 1. Определяне и класификация на нивата на кръвното налягане (АН) (mmHg)

Класификацията е представена преди 2017 г. и след 2017 г. (в скоби)
Категории на кръвното налягане (АН)Систолично кръвно налягане (BP)Диастолно кръвно налягане (АН)
Оптимално кръвно налягане= 180 (> = 160 *)> = 110 (> = 100 *)
Изолирана систолна хипертония> = 140* - нова класификация на степента на хипертония от 2017 г. (ACC / AHA насоки за хипертония).

III. Критерии за стратификация на риска при пациенти с хипертония:

I. Рискови фактори:

а) Основни:
- мъже> 55 години 65 години
- пушене.

б) Дислипидемия
TOC> 6,5 mmol / L (250 mg / dL)
LDL-C> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
HDLP 102 см за мъже или> 88 см за жени

д) С-реактивен протеин:
> 1 mg / dl)

е) Допълнителни рискови фактори, които влияят негативно на прогнозата на пациент с артериална хипертония (АХ):
- Нарушен глюкозен толеранс
- Заседнал начин на живот
- Повишен фибриноген

ж) Захарен диабет:
- Глюкоза на гладно> 7 mmol / L (126 mg / dL)
- Кръвна глюкоза след хранене или 2 часа след поглъщане на 75 g глюкоза> 11 mmol / L (198 mg / dL)

II. Увреждане на целевите органи (хипертония етап 2):

а) Левокамерна хипертрофия:
ЕКГ: знак на Соколов-Лион> 38 mm;
Продукт на Cornell> 2440 mm x ms;
EchoCG: LVMI> 125 g / m 2 за мъже и> 110 g / m 2 за жени
Rg-графика на гръдния кош - кардио-гръден индекс> 50%

б) ултразвукови признаци на удебеляване на артериалната стена (дебелина на интимно-медийния слой на каротидната артерия> 0,9 mm) или атеросклеротични плаки

в) Леко повишаване на серумния креатинин 115-133 μmol / L (1.3-1.5 mg / dL) за мъже или 107-124 μmol / L (1.2-1.4 mg / dL) за жени

г) Микроалбуминурия: 30-300 mg / ден; съотношение албумин / креатинин в урината> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) за мъже и> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) за жени

III. Свързани (съпътстващи) клинични състояния (хипертония в стадий 3)

а) Основни:
- мъже> 55 години 65 години
- пушене

б) Дислипидемия:
TOC> 6,5 mmol / L (> 250 mg / dL)
или LDL-C> 4.0 mmol / L (> 155 mg / dL)
или HDLP 102 см за мъже или> 88 см за жени

д) С-реактивен протеин:
> 1 mg / dl)

е) Допълнителни рискови фактори, които влияят негативно на прогнозата на пациент с артериална хипертония (АХ):
- Нарушен глюкозен толеранс
- Заседнал начин на живот
- Повишен фибриноген

ж) Хипертрофия на лявата камера
ЕКГ: знак на Соколов-Лион> 38 mm;
Продукт на Cornell> 2440 mm x ms;
EchoCG: LVMI> 125 g / m 2 за мъже и> 110 g / m 2 за жени
Rg-графика на гръдния кош - кардио-гръден индекс> 50%

з) ултразвукови признаци на удебеляване на артериалната стена (дебелина на интимно-медийния слой на каротидната артерия> 0,9 mm) или атеросклеротични плаки

i) Леко увеличение на серумния креатинин 115-133 μmol / L (1.3-1.5 mg / dL) за мъже или 107-124 μmol / L (1.2-1.4 mg / dL) за жени

й) Микроалбуминурия: 30-300 mg / ден; съотношение албумин / креатинин в урината> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) за мъже и> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) за жени

к) Мозъчно-съдова болест:
Исхемичен инсулт
Хеморагичен инсулт
Преходна мозъчно-съдова катастрофа

л) Сърдечни заболявания:
Инфаркт на миокарда
Ангина пекторис
Коронарна реваскуларизация
Застойна сърдечна недостатъчност

м) Бъбречно заболяване:
Диабетна нефропатия
Бъбречна недостатъчност (серумен креатинин> 133 μmol / L (> 5 mg / dL) за мъже или> 124 μmol / L (> 1,4 mg / dL) за жени
Протеинурия (> 300 mg / ден)

o) Периферна артериална болест:
Аортна дисекционна аневризма
Симптоматично заболяване на периферните артерии

н) Хипертонична ретинопатия:
Кръвоизлив или ексудати
Подуване на зърното на зрителния нерв

Таблица 3. Стратификация на риска при пациенти с артериална хипертония (АХ)

Съкращения в таблицата по-долу:
HP - нисък риск,
SD - умерен риск,
Слънце - висок риск.

Други рискови фактори (RF)Висока оценка-
лен
130-139 / 85 - 89
AG 1 степен
140-159 / 90 - 99
AG степен 2
160-179 / 100-109
AG степен 3
> 180/110
Не
HPSDBP
1-2 FRHPSDSDМного VR
> 3 RF или увреждане на целеви органи или диабетBPBPBPМного VR
Асоциации-
установени клинични условия
Много VRМного VRМного VRМного VR

Съкращения в таблицата по-горе:
HP - нисък риск от хипертония,
UR - умерен риск от артериална хипертония,
VS - висок риск от артериална хипертония.

Хипертония 1, 2, 3 етапа

Високото кръвно налягане, като хронична патология, има свои етапи на протичане. Кои са основните етапи на хипертонията най-опасни?

Кислородната кръв с всеки сърдечен ритъм се изтласква в артериите и се изпраща до органите. През този период от време кръвното налягане се повишава и след всеки втори удар налягането в съдовете намалява. Неизправността в правилното функциониране на кръвоносните съдове и сърцето води до риск от развитие на хипертония.

Както всяко заболяване, артериалната хипертония има свои етапи на развитие, от които три се отличават в съвременната медицина. Ако първоначалният етап се лекува успешно, тогава 2-ра и 3-та степен на заболяването могат да се превърнат в хроничен проблем за цял живот..

За всеки лекар показателите за кръвно налягане служат като сигнал за диагностициране и определяне на етапа на развитие на хипертония.

Важно е своевременно да се идентифицира развитието на болестта в ранните етапи, за да се избегнат усложнения под формата на инфаркт или инсулт.

Таблица: Класификация на нивото на кръвното налягане при възрастен

ДиагнозаНай-високо наляганеНалягане отдолу
Оптимално налягане120 mm Hg.80 mm Hg.
Нормално наляганеот 120 до 130 mm Hg.80-85 mm Hg.
Повишено нормално кръвно наляганеот 130 до 139 mm Hg.85 -89 mm Hg.
Хипертония в етап 1от 140 до 159 mm Hg.90-99 mm Hg.
Етап 2 хипертонияот 160 до 179 mm Hg.100 - 109 mm Hg.
Етап 3 хипертонияот 180 mm Hg. и по-високаот 110 mm Hg.

Диагнозата хипертония се поставя чрез многократно регистриране на показатели за високо кръвно налягане при различни състояния..

Постоянната хипертония е хронично заболяване, което се развива много бързо. С прогресирането на болестта почти всички органи и системи на човек.

Тактика за лечение на хипертония
1-ва степенКорекция на начина на живот и хранене. Отказ от тютюнопушене, алкохол, отслабване. Изключване от диетата на готварска сол, пикантни и пържени храни. Терапия без използване на лекарства, повторен контрол след 2 месеца.
2-ра степенКорекция на храненето и промените в начина на живот в рамките на 14 дни. При липса на резултати, назначаването на антихипертензивна лекарствена терапия.
Степен 3Предписване на лекарствена терапия през целия живот и индивидуализиран подход и наблюдение.

Лечението на артериалната хипертония се предписва незабавно. Ако при първоначалната форма на патология е достатъчно да се ограничим до промяна в ритъма на живот и да установим диета, тогава при постоянно високо кръвно налягане е необходимо да приемаме лекарства.

1-ви етап

Първият етап на хипертонията преминава без усложнения и не засяга сериозно органните дисфункции. Кръвното налягане се повишава за кратък период от време и се нормализира от само себе си.

При пациенти с степен 1 ​​не се откриват патологични промени в органите. Болестта може лесно да бъде излекувана! Достатъчно е да започнете да се храните правилно, да водите активен начин на живот и да се откажете от лошите навици.

Етап 2

Вторият етап настъпва с течение на времето и се проявява с дълъг период на високо кръвно налягане.

При пациенти с втори стадий на хипертония често се регистрира увеличаване на дебелината на сърдечната стена, промени в аортата и съдовете на ретината. В редки случаи се диагностицират малки промени в бъбречната функция.

Етап 3

Третият етап (степен) на хипертонията е най-тежък и се счита за напреднала форма на заболяването. Кръвното налягане е постоянно високо и понякога не може да се нормализира.

Въпреки това могат да възникнат сериозни усложнения като:

 • Инфаркт на миокарда;
 • Ангина пекторис;
 • Удар;
 • Загуби на паметта;
 • Увреждане на бъбреците;
 • Лезия на ретината.

Лечението е различно на всеки етап. Ако с началната форма на заболяването е достатъчно да се промени ритъмът на живот, тогава, започвайки от етап 2 на патологията, е необходимо да се вземат лекарства за цял живот. Що се отнася до превенцията на заболяването, методи като упражнения, отказване от тютюнопушене и алкохол, прием на билкови тинктури трябва да станат част от живота.!

ИМА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРИСЪЕДИНЯВАЩИЯ ЛЕКАР

Автор на статията е Иванова Светлана Анатолиевна, терапевт

Етапи на хипертония: 3, 2, 1 и 4, степента на риск

Под стадий на хипертония обикновено се разбира определени промени, които се случват във вътрешните органи с напредването на заболяването. Общо има 3 етапа, където първият е най-лесният, а третият е максималният.

Етапи на хипертония и целеви органи

За да разберете поетапното протичане на хипертонията, първо трябва да разберете термина „целеви органи“. Какво е? Това са органите, които страдат предимно с постоянно повишаване на кръвното налягане (кръвно налягане).

Кръвоносни съдове. Тъй като кръвното налягане се увеличава отвътре върху съдовата стена, в него се задейства каскада от патологични структурни промени. Съединителната тъкан расте, съдът губи своята еластичност, става твърд и неотстъпчив, луменът му се стеснява. Тези промени водят до нарушаване на кръвоснабдяването на всички органи и тъкани..

Невъзможно е да се проведе лечение по съвет на приятели или роднини, които получават антихипертензивно лечение. Терапията се провежда индивидуално за всеки отделен пациент.

Сърце. В процеса на постоянно повишаване на кръвното налягане, помпената функция на сърцето се затруднява. За изтласкването на кръвта през съдовото легло е необходима много сила, така че с течение на времето стените на сърцето се удебеляват и камерите му се деформират. Развива се левокамерна миокардна хипертрофия, образува се така нареченото хипертонично сърце.

Бъбреци. Дългосрочната хипертония има разрушителен ефект върху пикочните органи, допринасяйки за появата на хипертонична нефропатия. Проявява се с дегенеративни промени в бъбречните съдове, увреждане на бъбречните каналчета, смърт на нефрони и намаляване на органите. Съответно, функционалната активност на бъбреците е нарушена..

Мозък. При систематично повишаване на кръвното налягане до висок брой, кръвоносните съдове страдат, което води до недохранване на тъканите на централната нервна система, появата в мозъчната тъкан на зони с недостатъчно кръвоснабдяване.

Очи. При пациенти, страдащи от есенциална хипертония, се наблюдава спад на зрителната острота, стесняване на зрителните полета, нарушено цветопредаване, мигане пред очите на мухите, влошаване на здрача на зрението. Често системното повишаване на кръвното налягане става причина за отлепване на ретината.

Хипертония етапи

Хипертония от етап 1, независимо от броя на кръвното налягане, се характеризира с липса на увреждане на целевите органи. В същото време не само няма симптоми на увреждане на кръвоносните съдове, сърдечните тъкани или, например, мозъка, но и всякакви лабораторни промени в анализите. Инструментално също не се регистрират промени в целевите органи..

При етап 2 хипертония се увреждат един или повече целеви органи, докато няма клинични прояви (тоест пациентът не се притеснява от нищо). Увреждането на бъбреците, например, се доказва от микроалбуминурия (появата на малки дози протеин в урината), а промените в сърдечните тъкани се доказват от хипертрофия на миокарда на лявата камера..

Ако стадият на заболяването се определя от участието на целевите органи в патологичния процес, тогава при изчисляване на риска се вземат предвид и съществуващите провокатори и съпътстващи заболявания на кръвоносните съдове и сърцето..

Хипертония на етап 3 се характеризира с наличието на ясна клинична картина на участието на един или повече целеви органи в патологичния процес.

Таблицата по-долу показва признаци на увреждане на целевите органи, специфични за етап 3.

Тромбоза, емболия на периферните кръвоносни съдове, образуване на аневризми

Ретинален кръвоизлив, отлепване на ретината, нараняване на главата на зрителния нерв

Съдова деменция, преходни исхемични атаки, остър мозъчен инсулт, дисциркулаторна енцефалопатия

В някои източници има класификация, при която хипертония етап 4 се отделя отделно. Всъщност четвъртият етап на хипертонията не съществува. Определението за тристепенния характер на хипертонията е предложено от Световната здравна организация още през 1993 г. и е прието в местната медицина и до днес. Тристепенната градация на заболяването е дадена отделно в препоръките за лечение, диагностика и профилактика на първична артериална хипертония, издадени от експертите на Всеруското кардиологично дружество през 2001 г. Четвъртият стадий на заболяването също отсъства в тази класификация..

Степен на риск

Въпреки факта, че в руската кардиология понятието „стадия на хипертония“ се използва активно и до днес, последната класификация на Световната здравна организация всъщност я заменя с определението за сърдечно-съдов риск.

Терминът "риск" в контекста на хипертонията обикновено се използва за обозначаване на вероятността от сърдечно-съдова смърт, миокарден инфаркт или остър мозъчен инсулт през следващите 10 години.

При пациенти с хипертония се наблюдава спад на зрителната острота, стесняване на зрителните полета, нарушено цветопредаване, мигане пред очите на мухите, влошаване на здрача на зрението.

Ако стадият на заболяването се определя от участието на целевите органи в патологичния процес, тогава при изчисляване на риска се вземат предвид и съществуващите провокатори и съпътстващи заболявания на кръвоносните съдове и сърцето..

Общи нива на риска - 4: от 1, минимален, до 4, много висок.

Един от най-важните елементи при определяне на прогнозата са рисковите фактори на пациента.

Най-значимите рискови фактори, които влошават хода на хипертонията и влошават прогнозата, са:

 1. Пушене. Някои химични съединения, които са част от тютюневия дим, навлизайки в системната циркулация, деактивират бароцепторите. Тези сензори са разположени вътре в съдовете и отчитат информация за величината на налягането. По този начин при пациенти с тютюнопушене невярна информация за налягането в артериалното легло се изпраща в центъра на съдовата регулация..
 2. Злоупотребата с алкохол.
 3. Затлъстяване. При пациенти с прекомерно наднормено тегло се регистрира средно повишаване на кръвното налягане с 10 mm Hg. Изкуство. за всеки допълнителен 10 кг.
 4. Усложнена наследственост по отношение на наличието на сърдечно-съдови заболявания в близките роднини.
 5. Възраст над 55 години.
 6. Мъжки пол. Многобройни проучвания са доказали, че мъжете са по-склонни към хипертония и развитието на различни усложнения..
 7. Концентрацията на холестерол в плазмата е повече от 6,5 mmol / l. С повишеното си ниво в съдовете се образуват холестеролни плаки, стесняващи лумена на артериите и значително намаляващи еластичността на съдовата стена.
 8. Диабет.
 9. Нарушен глюкозен толеранс.
 10. Заседнал начин на живот. В условията на хиподинамия сърдечно-съдовата система не изпитва стрес, което я прави изключително уязвима към повишаване на кръвното налягане при хипертония.
 11. Систематична консумация на прекомерни количества трапезна сол. Това води до задържане на течности, увеличаване на обема на циркулиращата кръв и нейния прекомерен натиск върху стените на съдовете отвътре. Приемът на NaCl за пациенти с хипертония не трябва да надвишава 5 g на ден (1 чаена лъжичка без горна част).
 12. Хроничен стрес или невропсихиатричен стрес.

При систематично повишаване на кръвното налягане до висок брой, кръвоносните съдове страдат, което води до недохранване на тъканите на централната нервна система, появата в мозъчната тъкан на зони с недостатъчно кръвоснабдяване.

Имайки предвид изброените фактори, рискът от хипертония се определя, както следва:

 • няма рискови фактори, прицелните органи не участват в патологичния процес, стойностите на АН варират от 140–159 / 90–99 mm Hg. st - риск 1, минимален;
 • риск 2 (умерен) се установява, когато систолното налягане е от 160 до 179 mm Hg. Чл., Диастоличен - от 100 до 110 и при наличие на 1-2 рискови фактора;
 • висок риск 3 се диагностицира при всички пациенти с трета степен на хипертония, ако няма увреждане на прицелните органи и при пациенти с 1 и 2 степен на заболяването с увреждане на прицелните органи, захарен диабет или 3 или повече рискови фактора;
 • много висок риск 4 имат пациенти със съпътстващи заболявания на сърцето и / или кръвоносните съдове (независимо от цифрите на кръвното налягане), както и всички носители на трета степен на хипертония, с изключение на пациенти, които нямат рискови фактори и патологии от прицелните органи.

В зависимост от степента на риск за всеки отделен пациент се определя вероятността от развитие на остра съдова катастрофа под формата на инсулт или инфаркт през следващите 10 години:

 • с минимален риск тази вероятност не надвишава 15%;
 • с умерена - инсулт или инфаркт се развива в около 20% от случаите;
 • високият риск включва образуването на усложнения в 25-30% от случаите;
 • при много висок риск хипертонията се усложнява от остър мозъчно-съдов инцидент или инфаркт в 3 от 10 или по-често случаи.

Принципи на лечение на хипертония в зависимост от стадия и риска

В зависимост от състоянието на прицелните органи, наличието на специфични рискови фактори, както и съпътстващи заболявания, се определят тактики на лечение и се избират оптималните лекарствени комбинации..

В процеса на постоянно повишаване на кръвното налягане, помпената функция на сърцето се затруднява. Развива се левокамерна миокардна хипертрофия, образува се така нареченото хипертонично сърце.

В началния етап на хипертонията терапията започва с промени в начина на живот и премахване на рисковите фактори:

 • да се откажат от тютюнопушенето;
 • минимизиране на консумацията на алкохол;
 • корекция на диетата (намаляване на количеството консумирана сол до 5 g на ден, премахване на пикантни храни, интензивни подправки, мазни храни, пушени меса и др. от диетата);
 • нормализиране на психо-емоционалния фон;
 • възстановяване на пълноценен режим на сън и бодърстване;
 • въвеждането на дозирана физическа активност;
 • терапия на съпътстващи хронични заболявания, които утежняват хода на хипертонията.

Фармакотерапията за доброкачествения ход на артериалната хипертония се извършва с помощта на пет основни групи лекарства:

 • бета-блокери (BAB), например, Anaprilin, Concor, Atenolol, Betak, Betalok, Niperten, Egilok;
 • инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) - Капотен, Лизиноприл, Еналаприл, Престариум, Фозикард;
 • ангиотензин II рецепторни антагонисти (ARB, ARA II) - валсартан, лориста, телсартан;
 • калциеви антагонисти (AA) като Diltiazem, Verapamil, Nifedipine, Naorvask, Amlotop, Cordaflex;
 • диуретици като Veroshpiron, Indap, Furosemide.

Всички лекарства от изброените групи се използват като монотерапия (едно лекарство) на първия стадий на заболяването, на втория и третия етап - в различни комбинации.

В зависимост от увреждането на определени целеви органи и наличието на рискови фактори, официалните стандарти за фармакотерапия препоръчват избора на лекарства със специфични характеристики от определени групи. Например за бъбречно увреждане се предпочитат инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим или ангиотензин-рецепторните блокери. И със съпътстващо предсърдно мъждене - бета-блокери или недихидропиридин АА.

Тъй като кръвното налягане се увеличава отвътре върху съдовата стена, в него се задейства каскада от патологични структурни промени. Съединителната тъкан расте, съдът губи своята еластичност, става твърд и упорит, луменът му се стеснява.

Поради тази причина е невъзможно да се проведе лечение по съвет на приятели или роднини, които получават някакъв вид антихипертензивно лечение. Терапията се провежда индивидуално за всеки отделен пациент.

Видео

Предлагаме за гледане на видео по темата на статията.

Хипертония 1, 2, 3 и 4 градуса

Човек е жив, докато сърцето му бие. Сърдечната "помпа" осигурява кръвообращението в съдовете. В това отношение има такова нещо като кръвното налягане. Съкратено - АД. Всяко отклонение от нормалните стойности на кръвното налягане е смъртоносно.

Рискове от развитие на хипертония

Рискът от развитие на хипертония или артериална хипертония - високо кръвно налягане - е комбинация от редица фактори. Съответно, колкото повече са, толкова по-голяма е вероятността човек да стане хипертоник..

Рискови фактори за развитие на хипертония:

наследствено предразположение. Рискът от заболяване е по-висок при тези с хипертония сред роднини от първа степен: баща, майка, баби, дядовци, братя или сестри. Колкото по-близки роднини страдат от високо кръвно налягане, толкова по-голям е рискът;

възраст над 35 години;

стрес (стрес хипертония) и психическо напрежение. Хормонът на стреса адреналин увеличава сърдечната честота. Той незабавно свива кръвоносните съдове;

приемане на определени лекарства, например орални контрацептиви и различни хранителни добавки - биологично активни добавки (ятрогенна хипертония);

лоши навици: тютюнопушене или злоупотреба с алкохол. Компонентите на тютюна провокират спазми на кръвоносните съдове - неволни контракции на стените им. Това стеснява лумена на кръвния поток;

атеросклероза - запушване на кръвоносни съдове с плака. Общият холестерол не трябва да надвишава 6,5 mmol / L кръв;

бъбречна недостатъчност (нефрогенна хипертония);

ендокринопатия на надбъбречната жлеза, щитовидната жлеза или хипофизната жлеза;

излишък на сол в храната. Трапезната сол провокира артериален спазъм и задържа течност в тялото;

бездействие. Физическото бездействие е придружено от бавен метаболизъм - метаболизъм - и постепенно отслабва тялото като цяло;

наднормено тегло. Всеки излишен килограм повишава кръвното налягане с 2 милиметра живачен стълб - mm Hg;

рязка промяна във времето;

хронична липса на сън и други "провокатори".

Повечето рискови фактори за развитието на хипертония са тясно свързани. По този начин заклетите пушачи в повечето случаи развиват атеросклеротични плаки и физически пасивните и недохранените хора бързо напълняват. Подобни комбинации от фактори значително увеличават риска от патологични аномалии в работата на сърцето..

В зависимост от комбинацията и степента на проява на горепосочените фактори, както и вероятността от сърдечно-съдови усложнения през следващото десетилетие, има 4 вида риск за развитие на артериална хипертония:

нисък (риск по-малък от 15%);

средно (от 15 до 20%);

висока (повече от 20%);

много висока (над 30%).

Рисковите фактори за артериална хипертония също са разделени на 2 вида, ако е възможно, за да ги елиминират: коригирани (регулируеми) и не. Например, човек може да се откаже от пушенето, но не е в състояние да промени родословието си. Мащабът на риска се обобщава от редица показатели. Пациент с хипертония от степен 1, който започне да злоупотребява с алкохол, значително ще увеличи процента на вероятност от развитие на усложнения.

Есенциалната хипертония е доста лечима. Тук много зависи от навременната диагноза на заболяването, упоритостта на пациента, готовността му да промени радикално начина си на живот.

Хипертония 1 степен

Артериалната хипертония може да бъде първична, т.е. развиват се независимо, а вторично - да бъдат усложнение на друго заболяване. В последния случай лечението се извършва изчерпателно, тъй като е необходимо не само да се нормализира налягането, но и да се излекува съпътстващата болест-причина.

Нормалното се счита за кръвно налягане от 120 до 80 mm Hg. Това е „идеалната“ стойност, както се казва, за астронавтите. 120 е така нареченото горно кръвно налягане или систолично налягане (с максимално свиване на стените на сърдечния мускул). А 80 е долният показател или т. Нар. Диастолично налягане (при тяхното максимално отпускане). Съответно хипертонията се разделя на систолна, диастолна и смесена (систолна диастолна), в зависимост от това дали горните или долните стойности надвишават праговата стойност..

С стесняване на лумена на кръвния поток, сърцето прекарва повече усилия, за да изтласка кръвта в съдовете, то се износва по-бързо, започва да работи периодично. Увеличението на сърдечната честота - сърдечната честота - влияе отрицателно върху функционирането на цялото тяло. Въздухът и хранителните вещества, съдържащи се в кръвта, нямат време да влязат в клетките.

Както всяко заболяване, хипертонията прогресира, ако не се лекува. Предхипертонично състояние - прехипертонията предхожда появата на първите хипертонични симптоми.

Степента на неговата тежест зависи от етапа на развитие на заболяването:

"Мека" или лека;

умерен или граничен;

много тежка или изолирана систолна.

В противен случай артериалната хипертония от степен 1 ​​се нарича лека форма на това заболяване. Горната стойност на BP варира от 140 до 159, а долната е 90 - 99 mm Hg. Нарушенията в работата на сърцето се появяват на скокове. Атаките обикновено изчезват без последствия. Това е предклинична форма на хипертония. Периодите на обостряния се редуват с пълното изчезване на симптомите на заболяването. По време на ремисия кръвното налягане на пациента е нормално.

Диагнозата на хипертонията е проста - това е измерването на кръвното налягане с помощта на тонометър. За точна диагноза процедурата се извършва три пъти на ден в спокойна обстановка и в спокойно състояние..

Дори хората с нисък риск от развитие на хипертония трябва редовно да проверяват кръвното си налягане. Един потенциално опасен фактор е достатъчен, за да наблюдавате внимателно работата на сърцето си. За тези, които са предразположени към сърдечни заболявания в значителна степен, препоръчително е да закупите кардиовизор - апарат за вземане на ЕКГ - електрокардиограма - у дома. Всяко заболяване е по-лесно за лечение на ранен етап..

Симптоми на хипертония от степен 1

Симптомите на хипертония от степен 1 ​​включват:

главоболие, прогресиращо с усилие;

болки или пронизващи болки от лявата страна на гръдния кош, излъчващи се към лопатката и ръката;

черни точки пред очите.

Не трябва да забравяме, че при лека форма на хипертония всички тези симптоми се появяват от време на време. Ако след силно физическо натоварване пулсът се е увеличил или е трудно да заспите поради шумни съседи, не трябва да изпадате в паника и да се класифицирате като хипертоници.

По време на периоди на подобрение пациентът се чувства чудесно. Леката хипертония има всички симптоми, характерни за сърдечната недостатъчност. По-тежките степени на заболяването се различават само по постоянството на симптомите и появата на усложнения.

Усложнения на хипертония 1 степен

Усложненията включват:

склероза на бъбреците - нефросклероза;

хипертрофия на сърдечния мускул (лява камера).

Повечето вярват, че лека артериална хипертония може да бъде излекувана без последствия. Но рискът от усложнения при степен 1 ​​е среден, т.е. около 15%. Високото налягане в съдовете поради стесняване на лумена им води до недостатъчно кръвоснабдяване на тъканите. Липсата на кислород и хранителни вещества води до смъртта на отделни клетки и цели органи. Некрозата започва с локални, фокални лезии. С течение на времето, ако не се лекува, исхемичният инсулт е неизбежен.

Нарушението на кръвообращението неизбежно води до метаболитни нарушения. Това има пагубен ефект върху дишането и храненето на клетки от всякакъв тип. Патологичните промени са неизбежни, например, склероза - заместване със съединителна тъкан. При нефросклероза стените на бъбреците са патологично удебелени, органът се „свива“. В тази връзка отделителната функция е нарушена и уреята навлиза в кръвта..

Ако кръвоносните съдове са стеснени, тогава сърцето е преразтегнато, за да прокара кръв през тях. Това води до необичайно разширяване на сърдечния мускул. Такава хипертрофия се нарича истинска или работеща. Обемът и масата на лявата камера се увеличават поради удебеляването на стените му. Тази патология иначе се нарича кардиомиопатия. Сърцето адаптира своята структура към нуждите на тялото. Допълнителната мускулна тъкан му позволява да се свива повече. Изглежда, как това може да бъде опасно? "Подутото" сърце може да притиска съседни съдове и неравномерният мускулен растеж затваря изхода от лявата камера. Сърдечната хипертрофия понякога води до внезапна смърт.

Усложненията на хипертония от степен 1 ​​са изключително редки. За да ги избегнете, е достатъчно да сведете до минимум риска от артериална хипертония, т.е. премахване на неговите предпоставки, причини.

Лечение на хипертония 1 степен

Лекарят първо ще посъветва пациента да промени начина си на живот. На пациента ще бъдат препоръчани спокоен сън, избягване на стреса, целенасочени упражнения за релаксация, специална диета, упражнения и др. Ако тези мерки не са достатъчни, се използва лекарствена терапия..

Следните лекарства се предписват от кардиолога:

успокоителни (успокоителни) и други антихипертензивни лекарства.

Лекарствата се подбират строго индивидуално, тъй като много пациенти с хипертония имат съпътстващи заболявания. Изборът на лекарства се влияе от възрастта на пациента и лекарствата, които използва..

Ако е възможно да се спре болестта в началния етап, за да се отървете напълно от нея, в бъдеще не трябва да се пренебрегва профилактиката. Принципът му е прост - той е да се избягват всички рискови фактори за хипертония. Благодарение на здравословния начин на живот е възможно да се предотврати появата на дори наследствени патологии.

Хипертония 2 градуса

Това е лека хипертония. Горното кръвно налягане е 160 - 179 mm Hg, а долното - 100 - 109 mm Hg. На този етап от заболяването периодите на повишено налягане са по-дълги. BP рядко се връща към нормалното.

В зависимост от скоростта на преход на хипертонията от един етап в друг се разграничават доброкачествената и злокачествената артериална хипертония. С втората болестта прогресира толкова бързо, че често е фатална. Хипертонията е опасна, защото увеличаването на скоростта на кръвния поток през съдовете води до удебеляване на стените им и още по-голямо стесняване на лумена.

Симптоми на хипертония от степен 2

Типични признаци на артериална хипертония се появяват вече при лека форма на заболяването.

На втория етап към тях се присъединяват следните симптоми:

усещане за пулсиране в главата;

хиперемия - преливане на кръвоносни съдове, например, зачервяване на кожата;

микроалбуминурия - наличие на албуминови протеини в урината;

изтръпване и студени тръпки в пръстите;

патология на очното дъно;

хипертонични кризи - внезапни скокове на налягането (понякога с 59 единици наведнъж);

появата или влошаването на признаци на увреждане на целевите органи.

Появяват се умора, летаргия и подуване, тъй като бъбреците участват в патологичния процес. Хипертоничната атака може да бъде придружена от повръщане, разстроено уриниране и изпражнения, задух, сълзи. Понякога продължава няколко часа. Усложненията на хипертоничната криза са инфаркт на миокарда и белодробен или мозъчен оток.

Форми на хипертонична криза:

невро-вегетативни (повишен сърдечен ритъм, превъзбуда, тремор на ръцете, немотивирана паника, сухота в устата);

оток (летаргия, подуване на клепачите, инхибирано съзнание);

Симптомите на 2-ра степен на хипертония са по-трудни за пациентите. Той постоянно страда от патологичните прояви на високо кръвно налягане. Болестта на този етап отстъпва неохотно и често се връща..

Усложнения на хипертония 2 градуса

Усложненията на хипертония от степен 2 включват следните заболявания:

аортна аневризма - патологична издатина на нейната стена.

Целеви органи, т.е. вътрешните органи, засегнати от хипертония, включват:

Възникват кръвоизливи в различни органи, защото стените на кръвоносните съдове се удебеляват все повече и повече, губят своята еластичност и стават чупливи. Повишеният кръвен поток лесно унищожава такива съдове. Обратният процес настъпва с развитието на аневризми. Тук стените от увеличеното кръвообращение се разтягат и изтъняват. Те са толкова слаби, че се чупят лесно..

Патологично тесният лумен увеличава вероятността от развитие на атеросклероза - мастни натрупвания по стените - и тромбоза - запушването им с кръвен съсирек. Обезкървяването на мозъчните клетки води до кислороден глад и тяхната смърт. Това явление се нарича енцефалопатия. Исхемията е кислородно гладуване на сърцето. Ангина пекторис - постоянна болка в гърдите.

Във връзка с него се развиват патологичните процеси, които са се присъединили към основното заболяване. Съответно, ако не започнете своевременно лечение или не нарушите медицинските забрани, ще има все повече и повече целеви органи и ще стане почти невъзможно да се възстанови здравето..

Инвалидност степен 2 хипертония

Пациентите с хипертония са постоянно регистрирани в диспансера и периодично се преглеждат. В допълнение към ежедневните измервания на кръвното налягане, редовно им се предписва ЕКГ. В някои случаи може да се наложи ултразвуково сканиране - ултразвуково изследване на сърцето, урината, кръвни изследвания и други диагностични процедури. Пациентите с хипертония с умерена форма на заболяването са по-малко ефективни от здравите хора.

Ако има постоянна дисфункция на тялото, причинена от хипертония, тогава пациентът се изпраща в бюрото за преглед, за да получи заключение за медицинска и социална експертиза. В редки случаи пациентите с хипертония се преглеждат у дома, в болница или дори задочно. Понякога се съставя допълнителна програма за изпит. За хората с увреждания специалистите от Бюрото за медицинска и социална експертиза разработват задължителна индивидуална програма за рехабилитация.

За да се установи групата на хората с увреждания, експертната комисия, заедно със степента на хипертония, взема предвид следните фактори:

информация от медицинската история на хипертоничните кризи;

условия на работа на пациента.

Процедурата за създаване на група с увреждания е необходима за правилната заетост. Дали ще бъде лесно да се намери работодател, готов да се примири с работата на „по-нисък” служител, е друг въпрос. Ако кандидатът за работа представи документи, потвърждаващи увреждане, тогава съгласно федералния закон той трябва да получи необходимите условия на труд.

Работодателите не са склонни да приемат хора с увреждания. работното време за тях се намалява, като същевременно се запазват пълните заплати (за групи 1 и 2). Освен това те са принудени да ходят в болнични по-често от останалите служители, а годишният им отпуск се увеличава. В тази връзка повечето хора с увреждания от 3-та група крият своите заболявания, за да си намерят високоплатена работа. Нарушаването на медицински предписания по отношение на условията на труд с течение на времето води до влошаване на заболяването.

Лицата с увреждания от 3-та група получават парични обезщетения и имат право да се занимават с професионални дейности с някои ограничения:

силните вибрации и шум са противопоказани;

не можете да работите извънредно, през почивните дни или през нощната смяна без съгласието на служителя;

не се допуска постоянен физически или психо-емоционален стрес;

забрана за работа на голяма надморска височина, в горещи работилници, в близост до опасни машини;

намаляване на продължителността на работата, свързана с висока концентрация на внимание;

седемчасов работен ден.

Специален случай е злокачествената артериална хипертония от 2-ра степен. Развитието му е толкова бързо, а състоянието на пациента е трудно, че комисията му определя инвалидност от група 2. Това вече не е работна група. При 2 и 3 степени на увреждане ежегодно се провежда медицински и социален преглед. Лицата с увреждания от следните категории са освободени от преразглеждане:

мъже на възраст над 60 години;

жени на възраст над 55 години;

хора с необратими анатомични дефекти.

Разпределението на група с увреждания се дължи на необходимостта от социална защита на пациентите с хипертония. Способността му да се занимава с работа е ограничена.

Лечение на хипертония степен 2

На този етап от заболяването медикаментите вече не са необходими. Таблетките се приемат редовно, по възможност по едно и също време на деня. Пациентът не трябва да мисли, че за да се отърве от болестта, ще бъде достатъчно само да приема лекарства. Ако той направи това, докато е увлечен, например от мазни храни и алкохол, тогава положителният ефект от терапията бързо ще изчезне. Болестта ще премине към следващия етап, при който всяко лечение е неефективно..

Хипертония 3 градуса

Защо лекарите са разтревожени от отклонението на показателите на кръвното налягане от нормата, дори от едно? Факт е, че с повишаване на налягането с няколко единици, рискът от развитие на сърдечно-съдови усложнения се увеличава със същия процент. Например, ако човек има лека хипертония и кръвното налягане се отклонява от нормалните 120 на 80 mm Hg. с 39 единици, тогава вероятността от патологични аномалии от различни органи е много висока (39%). Какво тогава може да се каже за 3-та степен на заболяването, при която отклонението е най-малко 60 единици?

Хипертония степен 3 е тежка, хронична форма на заболяването. BP се повишава над 180/110 mm Hg, той никога не спада до нормалните 120/80. Патологичните промени вече са необратими.

Симптоми на хипертония от степен 3

Симптомите на хипертония от степен 3 включват:

нарушена координация на движенията;

постоянно влошаване на зрението;

пареза и парализа в нарушение на мозъчното кръвообращение;

продължителни хипертонични кризи с речеви нарушения, замъглено съзнание и остри болки в сърцето;

значително ограничение на способността за самостоятелно движение, общуване и грижа за себе си.

В тежки случаи пациентите с хипертония вече не могат без външна помощ, те се нуждаят от постоянно внимание и грижи. Горните признаци на хипертония показват, че благосъстоянието на пациента постепенно се влошава, болестта обхваща нови органи, усложненията стават все повече и повече.

Усложнения на хипертония 3 градуса

Усложненията на хипертония от степен 3 включват следните заболявания:

миокарден инфаркт - средният мускулен слой на сърцето;

сърдечна астма - астматични пристъпи;

увреждане на периферните артерии;

хипертоничната ретинопатия засяга ретината;

скотом ("тъмнина") - дефект, сляпо петно ​​в зрителното поле;

Усложненията на артериална хипертония от степен 3 се наричат ​​иначе свързани клинични състояния. Ако мозъчната циркулация е нарушена, се развива инсулт, придружен от загуба на чувствителност в крайниците и припадък. Сърдечната недостатъчност вече е цял комплекс от сърдечни патологии. Бъбреците постепенно отказват. Ако хипертонията е вторично заболяване и е възникнала на фона на захарен диабет, тогава нефропатията е неизбежна.

Колкото повече болестта се стартира, толкова по-ужасни и тежки са нейните последици. Кръвоносната система е толкова важна за живота на тялото, че най-малкото отклонение в работата му дава мощен разрушителен ефект.

Инвалидност на хипертония 3 градуса

При тежка форма на заболяването се установява 1 група инвалидност. На този етап пациентите са практически инвалиди. Понякога те биват признати за частично трудоспособни и продължават да работят, но само у дома или при специални условия.

Но дори и с най-тежката степен на увреждане, пациентът трябва да се подложи на рехабилитационни процедури. При това състояние на нещата е необходимо да се предотврати смъртта..

Лечение на хипертония степен 3

С влошаване на хода на заболяването се предписват все по-мощни лекарства или списъкът им остава същият, но дозировката се увеличава. На този етап от хипертонията ефектът от лекарствената терапия е минимален. Хроничните пациенти с хипертония са обречени да пият хапчета за цял живот.

Когато заболяването стане тежко, може да се наложи операция. Операцията е показана при някои патологии на кръвоносните съдове и сърцето. Терапията със стволови клетки за артериална хипертония степен 3 се счита за иновативна.

Хипертония степен 4

Някои експерти също така идентифицират етап 4 на заболяването, който е много тежък. В повечето случаи смъртта е близо. Те се опитват да облекчат страданията на пациента, доколкото е възможно, и при всеки хипертонична криза оказват първа помощ. Пациентът е положен, повдигайки глава. Спешно му се дават лекарства, които драстично понижават кръвното налягане.

Ако не се лекува, се появяват нови усложнения. Някои от тях провокират други, а болестите са все по-разпространени у човека. За да спрете този разрушителен процес навреме, просто трябва да наблюдавате динамиката на промените в кръвното си налягане, поне с помощта на обикновен тонометър.

Хипертонията е заболяване, чийто основен симптом е високото кръвно налягане, причините за което се считат за невро-функционално нарушение на съдовия тонус. Най-често това заболяване се среща при хора над 40 години, но напоследък хипертонията е значително по-млада и се среща при хора от различни.

Хипертоничната криза е опасна, защото причинява сериозни усложнения и може да доведе до зрително увреждане. Следователно, когато се появят симптоми на криза, е важно своевременно, засягайки жизненоважните органи: черния дроб, бъбреците и сърцето. Освен това осигурете незабавна и качествена помощ. Това е да.

Медикаментозно лечение на хипертония е необходимо, когато налягането достигне стойности над 160 до 90 mm Hg. Чл., Ако хипертонията се развие на фона на системни заболявания, захарен диабет, сърдечна и бъбречна недостатъчност, лечението започва вече при стойности от 140 до 85. С повишено сърдечно налягане и.

Освен това съвременните методи за лечение на болестта се различават от установените стереотипи по отношение на факта, че е наложително да се пие половин опаковка хапчета всеки ден. Можете напълно да се справите без лекарства, като приемате само здравословни минерали, аминокиселини и витамини. Те, в грамотни.

Хипертонията е изпълнена с много опасности; пренебрегването на това заболяване е изпълнено със сериозни проблеми за човешкото здраве и живот. Ако пациентът е бил диагностициран с хипертония, това означава, че от този ден нататък той трябва радикално да промени обичайната си харта и дори начина си на мислене. Това не означава, че качеството.

Редовната консумация на храни, които укрепват сърдечния мускул, стените на кръвоносните съдове, а също така нормализират кръвното налягане, може не само да облекчи състоянието на пациента по време на пристъп на хипертония, но и да намали количеството взети лекарства.

Ако страдате от високо кръвно налягане, вероятно ще ви е много интересно да научите за вкусни и здравословни плодове, които могат да облекчат състоянието ви, а при редовна употреба дори да намалите скоковете на кръвното налягане до минимум. Нека започнем разговора си с гуава. Този плод е роден в Латинска Америка. Предполага се, че в.

Етапи на хипертонията, нейната степен и рискове

Артериалната хипертония е едно от най-често срещаните заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, засягащо около 25% от възрастното население. Не напразно понякога се нарича неинфекциозна епидемия. Високото кръвно налягане с неговите усложнения значително влияе върху смъртността на населението. Оценките показват, че до 25% от смъртните случаи при хора над 40 години са пряко или косвено причинени от хипертония. Вероятността от усложнения предопределят етапите на хипертонията. Колко етапа има хипертонията, как се класифицират? Виж отдолу.

Важно! Според последните оценки на Световната здравна организация от 1993 г., хипертонията при възрастни се счита за продължително повишаване на кръвното налягане до 140/90 mm Hg. ул.

Класификация на артериалната хипертония, определяне на степента на риск от заболяване

Според СЗО, според етиологията, хипертонията се класифицира на първична и вторична.

При първичната (есенциална) хипертония (HD) основната органична причина за повишаване на кръвното налягане (BP) е неизвестна. Взема се предвид комбинацията от генетични фактори, външни влияния и нарушения на вътрешните регулаторни механизми.

 • Заобикаляща среда;
 • прекомерна консумация на калории, развитие на затлъстяване;
 • повишен прием на сол;
 • липса на калий, калций, магнезий;
 • прекомерна консумация на алкохол;
 • повтарящи се стресови ситуации.

Първичната хипертония е най-честата хипертония, в около 95% от случаите.

Има 3 етапа на хипертония:

 • I етап - високо кръвно налягане без промени в органите;
 • II етап - повишено кръвно налягане с промени в органите, но без да се нарушава тяхната функция (хипертрофия на лявата камера, протеинурия, ангиопатия);
 • Етап III - промени в органите, придружени от нарушена функция (лява сърдечна недостатъчност, хипертонична енцефалопатия, инсулт, хипертонична ретинопатия, бъбречна недостатъчност).

Вторичната (симптоматична) хипертония е повишаване на кръвното налягане като симптом на основно заболяване с установима причина. Класификацията на вторичната артериална хипертония е следната:

 • ренопаренхимна хипертония - възниква в резултат на бъбречно заболяване; причини: бъбречна паренхимна болест (гломерулонефрит, пиелонефрит), тумори, увреждане на бъбреците;
 • реноваскуларна хипертония - стесняване на бъбречните артерии чрез фибромускулна дисплазия или атеросклероза, тромбоза на бъбречни вени;
 • ендокринна хипертония - първичен хипералдостеронизъм (синдром на Кон), хипертиреоидизъм, феохромоцитом, синдром на Кушинг;
 • хипертония, причинена от лекарства;
 • гестационна хипертония - високо кръвно налягане по време на бременност, след раждане състоянието често се нормализира;
 • коарктация на аортата.

Гестационната хипертония може да доведе до вродени заболявания на детето, по-специално ретинопатия. Има 2 фази на ретинопатия (недоносени и доносени бебета):

 • активен - състои се от 5 етапа на развитие, може да доведе до загуба на зрение;
 • цикатриален - води до непрозрачност на роговицата.

Важно! И двата етапа на ретинопатия при недоносени и недоносени деца водят до анатомични аномалии!

Хипертонична болест по международната система (съгласно МКБ-10):

 • първична форма - I10;
 • вторична форма - I15.

Степента на хипертония определя и степента на дехидратация - дехидратация. В този случай класификаторът е липса на вода в тялото.

Има 3 степени на дехидратация:

 • степен 1 ​​- лека - липса на 3,5%; симптоми - сухота в устата, интензивна жажда;
 • степен 2 - средна - дефицит - 3–6%; симптоми - резки колебания в налягането или намаляване на налягането, тахикардия, олигурия;
 • степен 3 - третата степен е най-тежката, характеризираща се с липса на 7-14% вода; проявява се с халюцинации, делириум; клиника - кома, хиповолемичен шок.

В зависимост от степента и етапа на дехидратация, декомпенсацията се извършва чрез въвеждане на разтвори:

 • 5% глюкоза + изотоничен NaCl (лек);
 • 5% NaCl (средна);
 • 4,2% NaHCO3 (тежка степен).

GB етапи

Субективните симптоми, особено при лека и умерена хипертония, често липсват, поради което повишаване на кръвното налягане често се открива на нивото на опасните показатели. Клиничната картина е разделена на 3 етапа. Всеки етап от артериалната хипертония има типични симптоми, от които произлиза класификацията на хипертонията.

I етап

На етап 1 на хипертония пациентът се оплаква от главоболие, умора, сърцебиене, дезориентация и нарушения на съня. На етап 1 GB обективните открития на сърцето, ЕКГ, очния фон, в лабораторни изследвания са в рамките на нормалните граници.

II етап

На етап 2 на хипертонията субективните оплаквания са сходни, в същото време има признаци на хипертрофия на лявата камера, признаци на хипертонична ангиопатия има на ретината, микроалбуминурия или протеинурия в урината. Понякога има умножение на червените кръвни клетки в утайката на урината. На етап 2 на хипертония липсват симптоми на бъбречна недостатъчност.

III етап

В случай на хипертония в стадий III се диагностицират функционални нарушения в органи, свързани с повишена степен на риск от хипертония:

 • увреждане на сърцето - отначало се появява задух, след това - симптоми на сърдечна астма или белодробен оток;
 • съдови усложнения - увреждане на периферните и коронарните артерии, риск от церебрална атеросклероза;
 • промени в очното дъно - имат характер на хипертонична ретинопатия, невроретинопатия;
 • промени в мозъчните кръвоносни съдове - проявяващи се с преходни исхемични атаки, типични тромботични или хеморагични съдови инсулти;
 • на етап III мозъчен инсулт, церебралните лезии се диагностицират при почти всички пациенти;
 • доброкачествена бъбречна съдова нефросклероза - води до ограничаване на гломерулната филтрация, повишена протеинурия, брой еритроцити, хиперурикемия, по-късно - до хронична бъбречна недостатъчност.

Кой стадий или степен на хипертония е най-опасен? Въпреки различните симптоми, всички етапи и степени на артериалната хипертония са опасни; те изискват подходящо системно или симптоматично лечение..

Градуси

В съответствие с показателите за артериално налягане (кръв), определени по време на диагнозата, има 3 степени на хипертония:

 • лесно;
 • среден;
 • тежък.

Съществува и 4-та концепция - определението за резистентна (персистираща) хипертония, при която дори при правилния избор на комбинация от антихипертензивни лекарства показателите за кръвното налягане не падат под 140/90 mm Hg. ул.

По-ясен преглед на степента на артериалната хипертония е представен в таблицата..

Класификация на хипертонията и стратификация на нормалното кръвно налягане съгласно насоките на ESH / ESC от 2007 г..


Категория
Систолично налягане, mm Hg ул.Диастолично налягане, mm Hg ул.
ОптималноI st.

Болестта може да бъде открита само с редовни измервания на кръвното налягане. Измерванията трябва да се правят в спокойна атмосфера, поне 3 пъти за определен период.

Това е единственият начин да се оцени наличието или отсъствието на хипертония. В зависимост от степента на повишаване на кръвното налягане клиничната картина на заболяването се различава.

II ст.

За 2-ра степен на хипертония са характерни периоди на повишено налягане, редуващи се с намаляване на показателите или увеличаване само на диастоличната стойност. При тази степен на хипертония случаите на повишено налягане са типични при определени обстоятелства, по-специално при пациенти с нестабилна нервна система.

III ст.

III степен на хипертония се характеризира с критично повишаване на кръвното налягане.

За III степен на хипертония са характерни тежки усложнения, произтичащи от вредното въздействие на високото кръвно налягане върху всички органи и системи. На първо място са засегнати сърцето, бъбреците, очите, мозъка. В случай на хипертония III степен, симптомите и лечението са тясно свързани - при недостатъчно или неправилно лечение заболяването може да доведе до сериозни последици: инсулт, енцефалопатия, бъбречна недостатъчност, необратимо увреждане на очите, кръвоносните съдове. Липсата на лечение за степен III хипертония увеличава риска от развитие на изолирана систолна хипертония.

На този етап от артериалната хипертония степента на риск се увеличава значително! Нарушена памет, умствена дейност, честа загуба на съзнание.

Хипертоничната криза възниква като усложнение от III век и се счита за IV век. GB.

Рискове

В съответствие с класификацията на хипертонията по етапи и степени, пациентите са разделени на рискови групи, в зависимост от тежестта на хипертонията. Има 4 категории (т.е. има толкова много, колкото са и степени на хипертония), определени според принципа на вероятността от увреждане на вътрешните органи в бъдеще..

Рискове по степен на заболяване:

 • риск по-малък от 15%;
 • риск до 20%;
 • риск 20-30%;
 • риск над 30%.

Ниско, незначително

Нискорисковата група включва мъже до 55-годишна възраст и жени до 65-годишна възраст с I етап. артериална хипертония. В тази група рискът от сърдечно-съдови заболявания в периода до 10 години е под 15%. Промените в начина на живот се препоръчват за хора от нискорисковата група. Ако в рамките на 6-12 месеца немедикаментозната терапия не покаже ефективност, препоръчително е да се предписват лекарства.

Средна

Средно рисковата група включва хора с I - II степен. хипертония при наличие на 1-2 рискови фактора. Рискът се увеличава с високо телесно тегло, тютюнопушене, висок холестерол, нарушен глюкозен толеранс и липса на движение. Наследствените фактори също са важни. Рискът от сърдечно-съдови усложнения при тези хора е по-висок и е 15-20% за 10 години. Придържането към здравословен начин на живот се препоръчва за хората, принадлежащи към тази група. Ако налягането не намалее в рамките на 6 месеца, се предписва фармакотерапия.

Висок

Високорисковата група включва хора от I - II степен. хипертония, при условие че са налице поне 3 рискови фактора, които включват:

 • диабет;
 • увреждане на целеви органи;
 • атеросклеротични съдови заболявания;
 • хипертрофия на лявата камера;
 • повишен креатинин;
 • промени в очните съдове.

Тази група включва също пациенти с хипертония III степен, които нямат рискови фактори (рискът от сърдечно-съдови заболявания е 20-30% за 10 години). Представителите на тази група са под наблюдението на кардиолог.

Много висок

Групата на пациентите с хипертония с много висок риск от сърдечно-съдови заболявания (повече от 30% в рамките на 10 години) включва хора със стадий III. хипертония, при условие че е налице поне 1 рисков фактор. В допълнение, тази група включва пациенти с AH I - II степен. при наличие на нарушена церебрална циркулация, исхемия, нефропатия. Тази група се наблюдава от кардиолози и изисква активна терапия..

Заключение

Проблемът с артериалната хипертония е, че заболяването няма типични симптоми и се характеризира с разнообразна клинична картина. Следователно, често човек не е наясно с наличието на болестта. Следователно високото кръвно налягане се открива случайно, по време на изследване или когато се развият усложнения. При диагностициране на хипертония е важно правилно да информирате пациента, че той може значително да повлияе на хода на заболяването си, следвайки здравословен начин на живот..